12 augusti, 2022

Jämställdhet börjar i plånboken.

Arbetslinjen är en fråga om såväl frihet som jämställdhet. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Jämställdheten är inte bara viktig för att kvinnors självständighet och frihet. Ökad jämställdhet leder även till ökat välstånd.

Arbete ska alltid löna sig

Om kvinnor i Sverige skulle arbeta i samma utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor, vilket motsvarar nära 40 procent av hela statsbudgeten. Kvinnor har fortfarande bara 77 procent av mäns totala inkomster och det gapet har varit i princip oförändrat sedan 1995. Kvinnor startar företag i noterbart lägre utsträckning än män. Dessa faktorer har en konkret påverkan på kvinnors liv; en av fem kvinnor uppger att hon inte skulle ha råd att skilja sig.

Moderatkvinnorna vill:

  • Sänka skatten mest för de med låga inkomster. Lönen är betydligt lägre i kvinnodominerade yrken, och kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Det måste löna sig mer för den som arbetar deltid eller i ett låglöneyrke att gå till jobbet. Därför vill vi sänka skatten mest för de med låga inkomster.
  • Öka lönespridningen i offentlig sektor. Ansträngning ska alltid löna sig, även inom kvinnodominerade yrken.

Minska inkomstskillnaderna mellan könen

Föräldraskap påverkar kvinnors arbetsinkomst negativt, medan motsvarande effekt inte finns för män. Kvinnors förvärvsinkomst dyker i samband med första barnet och förblir sedan på en lägre nivå i upp till 20 år. Femton år
efter det första barnet har inkomstskillnaden mellan pappor och mammor i genomsnitt ökat med 32 procentenheter. Det är också efter första barnet som kvinnor och mäns sjukfrånvaro börjar skilja sig åt. Män lönearbetar mer än kvinnor, har högre lön än kvinnor, har högre pension än kvinnor och större sparande än kvinnor.

Moderatkvinnorna vill:

  • Flexibel barnomsorg. En mer flexibel barnomsorg ökar möjligheterna och flexibiliteten för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. För att möjliggöra för föräldrar med arbeten som inte är förlagda under kontorstid, exempelvis vårdpersonal och poliser, att kunna arbeta måste barnomsorgen vara flexibel och tillgänglig under fler av dygnets timmar.
  • Gör alla dagar med föräldrapenning till dubbeldagar. Efter att barnet fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. Genom att göra alla dagar till dubbeldagar och tillåta föräldrar att använda dessa även efter barnets första år ökar flexibiliteten för föräldrar att få ihop livspusslet
  • Utöka rutavdraget genom att höja taket och bredda vilka tjänster som ingår. Rutavdraget har bidragit till en ökad jämställdhet i många familjer, när fler fått råd att köpa in avlastning med obetalt hemarbete och kvinnor därmed kunnat arbeta mer. Dessutom är hushållsnära tjänster en bransch där många kvinnor verkar. Möjlighet att köpa in avlastning med läxläsning och barnpassning är viktigt för att fler ska kunna kombinera familj och karriär.

Öka kvinnors investeringar och sparande

Såväl kvinnor som män ska kunna förverkliga drömmar och affärsidéer, men kvinnor i Sverige står enbart för 27 procent av det totala företagandet, en andel som har minskat sedan 2016. Samtidigt visar forskningen att företag med mer jämställda ledningar är mer lönsamma än andra och kvinnor som investerar i företag är mer framgångsrika än män.

Det finns med andra ord inget som tyder på att kvinnor skulle vara mindre lämpade eller mindre framgångsrika på området. Men att kvinnor inte investerar, äger, startar och driver företag påverkar ytterst svensk ekonomi negativt. Och för enskilda kvinnor är ett jämställt samhälle med lika möjlighet till företagande ytterst en fråga om frihet.

Moderatkvinnorna vill:

  • Införa skattereduktion för privat pensionssparande. Hälften av Kommunals pensionerade medlemmar har en privat pensionsförsäkring, som i genomsnitt ger en månadsutbetalning på 1 800 kronor. Det motsvarar 13
    procent av deras totala pension och har därmed en stor betydelse för deras ekonomiska standard. Vi vill införa ett skatteavdrag för ett låst pensionssparande genom en reduktion i beloppet man betalar i skatt.
  • Minska regelkrånglet för företagare. Varje gång en ny regel införs ska minst en tas bort. Det skulle framtvinga en utvärdering av regler som blivit förlegade.
  • Sänka skatten på ISK. Vi vill sänka skatten på ISK och kapitalförsäkringar till statslåneräntan plus 0,75 procent. I dag är skatten på ISK statslåneräntan plus en procent. Vi vill även ta bort golvet för skatten på ISK och kapitalförsäkringar. På så sätt uppmuntrar vi fler till att spara.
  • Utöka möjligheten att dela på pensionen. Kvinnor har i genomsnitt en tredjedel lägre pension än män. För att öka friheten för familjer att kunna dela på pensionen vill vi utreda hur även sambos och de med gemensamma barn ska kunna dela premiepensionen, att dela redan intjänad premiepension och att automatiskt dela den intjänade pensionen under VAB och föräldraledighet. Med dagens regler ingår privata pensionsförsäkringar i bodelningen, men inte tjänstepensionen. Utred hur mer av de intjänade pensionsrättigheterna ska kunna ingå vid skilsmässa och bodelning

Ta ställning och dela artikeln