Miljö och klimat

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Våra förslag:

  • En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans
  • Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona
  • Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system
  • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar

 

Maria Malmer Stenergard
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss