Miljö och klimat

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Våra förslag:

  • En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans
  • Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona
  • Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system
  • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar

 

Nyheter och debattartiklar Miljö och klimat

Johan Hultberg
Riksdagsledamot, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Ledamot i EU-nämnden, Adjungerad i förbundsstyrelsen
Utöver de frågor som ligger under miljö- och jordbruksutskottet, och som naturligt tar upp mycket av min tid, känner jag ett stort engagemang kring företagande, entreprenörskap och utbildning.
Mer om Johan
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss