Miljö och klimat

Utsläppsminskningarna av växthusgaser har planat ut de senaste tre åren, enligt SCB. Sveriges utsläpp har enligt SCB ökat såväl 2016 som 2017. Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer nå två av 16 miljömål inom utsatt tid (till 2020). Den biologiska mångfalden är hotad.

Det parti som på allvar begriper kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik. Utsläppen ökar för andra året i rad. Klimatet behöver en ny regering. Sverige ska vara ett grönt föregångsland, både genom att sänka våra utsläpp och genom att hjälpa andra länder att göra en grönare tillväxtresa.

Våra förslag: 

  • Bygga ut teknikneutral laddinfrastruktur för att snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
  • Klimatavdrag för företag som investerar i teknik som kan eliminera eller drastiskt minska den svenska basindustrins utsläpp.
  • Rena läkemedelsrester ur avloppsvattnet.
  • Kraftigt ökat klimatbistånd.
  • Mer än en fördubbling av regeringens satsning på internationella klimatinvesteringar.
  • Stärkt äganderätt.
Jessica Rosencrantz
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Mitt hjärta klappar också starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Mer om Jessica
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss