Migrationspolitik

Sverige har tagit stort ansvar för människor som flyr från sina hemländer. De senaste åren har vi tagit emot ett stort antal asylsökande. I år väntas ytterligare tiotusentals asylsökande hit. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagandet Sverige haft och de omfattande integrationsproblem Sverige har. Vi ska samtidigt arbeta för ett större samarbete i migrationspolitiken såväl i Norden som inom ramen för EU-samarbetet.

Våra förslag:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsatt vara huvudregel
  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska omvandlas till permanenta uppehållstillstånd vid jobb och egen försörjning.
  • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring 
  • Återvändandet för de som fått avslag på sin asylansökan ska öka 
  • Harmonisera Nordens migrationspolitik.
  • Dagens EU-gemensamma asylsystem ska på sikt ersättas med ett nytt kvotflyktingsystem
  • Uppvärdera det svenska medborgarskapet för att främja integrationen

 

Johan Forssell
Migrationspolitisk talesperson
Jag vill också uppvärdera det svenska medborgarskapet genom att ställa tydliga krav på att tala svenska och ha grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar.  
Mer om Johan
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss