Migrationspolitik

Sverige har under flera år tagit emot ett stort antal asylsökande, och Sverige har under flera år varit det land som tagit emot flest asylsökande jämfört med andra EU-länder i relation till befolkningsmängd. I dag tar det åtta år innan ens hälften av de nyanlända har någon form av arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Uppemot 50 000 personer vistas i Sverige utan tillstånd. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år.

En stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste bygga på att Sverige både tar sitt delansvar för en värld där många är på flykt och att vi samtidigt klarar av hela ansvaret för hur det sedan går i Sverige.Sverige behöver ta emot färre asylsökande. De nuvarande integrationsproblemen kommer att kräva en stram, pålitlig och rättssäker migrationspolitik under många år framöver.

Asylsökandes behov av skydd måste avgöra. Samtidigt måste asylsökande som fått avslag på sin asylansökan lämna landet. Ett nej ska vara ett nej. Annars har vi ingen ordning på migrationspolitiken. Socialdemokraterna och Miljöpartiet står för en politik som urholkar den principen. I dag uppskattas ett stort antal människor befinna sig i Sverige utan tillstånd. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Om inte detta stoppas kommer det att leda till ett permanent skuggsamhälle, präglat av utsatthet, utnyttjande och kriminalitet.
 

Våra förslag:

  • Sverige behöver en stram, genomtänkt och långsiktigt hållbar migrationspolitik.
  • Sveriges migrationspolitik ska i huvudsak inte avvika från migrationspolitiken i andra jämförbara länder (till exempel Norge, Danmark och Tyskland).
  • En stram migrationspolitik förutsätter tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, ett skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring och krav på egenförsörjning och godkända språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan, eller på annat sätt vistas utan tillstånd i Sverige, måste kraftigt öka. Det innefattar fler genomförda utvisningar, fler inre utlänningskontroller och minskade drivkrafter att stanna i Sverige utan tillstånd.
  • Moderaterna vill ersätta dagens asylsystem med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning utanför EU:s gräns, där människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd och en säker resväg in i EU.
Maria Malmer Stenergard
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss