Migrationspolitik

Sverige har tagit emot ett stort antal asylsökande på kort tid. Vi behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi ska samarbeta inom EU för gemensamma lösningar, men även utforma en svensk migrationspolitik med hänsyn till våra specifika förhållanden.

Våra förslag:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd ska fortsatt vara huvudregel
  • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring 
  • Återvändandet för de som fått avslag på sin asylansökan ska öka 
  • Harmonisera Nordens migrationspolitik

 

Johan Forssell
Migrationspolitisk talesperson
Jag vill vara en tydlig röst för ett starkt svenskt försvar som förmår att värna Sveriges territoriella säkerhet samt bidra till internationell fred och säkerhet.
Mer om Johan
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss