Nyhetsartikel
12 nov 2019

M: Avskaffa EBO och bryt segregationen

I dag presenterade Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson, skarpa förslag för att bryta segregationen. Det handlar bland annat om att avskaffa EBO och stärka drivkrafterna till arbete för den som är ny i Sverige.
  • Moderaterna vill avskaffa EBO-lagen

En förutsättning för att kunna genomföra förslagen är att asylmottagandet i Sverige minskar till de nivåer som Moderaternas volymmål syftar till. Det innebär 5 000–8 000 asylsökande per år, att jämföra med dagens nivå på 21 000 asylsökande per år. 

För att bryta segregationen vill Moderaterna: 

1. Avskaffa EBO 

I dag har asylsökande möjlighet att välja att bo i eget boende (EBO), till exempel hos släkt eller vänner. Ungefär hälften av alla asylsökande väljer EBO. Men många kommuner har sett negativa effekter av detta, och utredningar pekar på att EBO förstärkt boendesegregationen. Moderaterna föreslår därför att möjligheten till EBO bara ska gälla asylsökande med en egen arbetsrelaterad inkomst – övriga ska bo på boenden som Migrationsverket tillhandahåller. 

2. Se över anvisningslagen 

Sveriges kommuner är sedan 2016 skyldiga att ta emot nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd, för bosättning genom anvisningslagen. Moderaterna vill, givet att volymmålet genomförs, att anvisningslagen tills vidare kvarstår. Att nyanlända fördelas mellan landets kommuner bidrar till att minska boendesegrationen. Samtidigt föreslår vi en översyn av de faktorer som styr fördelningen av nyanlända och viktningen av dessa faktorer. Hur bostadssituationen ser ut i en kommun bör vara en tillkommande faktor. 

3. Införa en nationell modell med etableringsboenden i max två år 

Kommuner skiljer sig i dag åt vad gäller hur länge boende enligt anvisningslagen erbjuds. Den rödgröna regeringens intention har varit permanenta eller långvariga boenden. Det skapar helt fel bild av vad man kan förvänta sig som ny i Sverige. Moderaterna föreslår i stället en nationell modell med etableringsboende i max två år. Som motprestation ska den boende delta aktivt i etableringsinsatser. Därmed betonas vikten av jobb, studier och egen ansträngning. 


Läs mer här. 
PM om förslagen bifogas.

Partiledare
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf
Migrationspolitisk talesperson
Maria Malmer Stenergard
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Jag drivs av övertygelsen att vi behöver en politik som låter människor och företag växa och blomstra. Den som vill förverkliga sin dröm ska aldrig behöva hindras av krångliga eller omotiverade regler.
Mer om Maria