Kultur

Vi lever i en orolig tid och vi ser allt större motsättningar, både här hemma och utomlands. I detta läge behöver vi ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle mer än någonsin.

Konsten och kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen och konsten kan utvecklas fritt utgör därför grunden för vårt demokratiska samhälle. 

Ett starkt Sverige byggs av flera olika delar. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och för att bidra till ett Sverige som håller ihop. Men det växande utanförskapet präglar även kulturen och idrotten. När hushåll får mindre marginaler och utanförskapet ökar är det kultur- och idrottsupplevelser som först prioriteras ner. 

Jobben är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Inom besöksnäringen skapas flest nya jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb. Kulturen och idrottsrörelsen är motorn i hela denna växande näring.

  • Kulturen måste fredas från politisk klåfingrighet. Vi står för en övergripande strategi, där kulturpolitikens värde och innehåll återupprättas. 
  • Underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till välfärd och social sammanhållning. Det civila samhällets självständighet behöver stärkas och värnas. 
  • En majoritet av de professionella kulturarbetarna är egna företagare. För att fler kulturskapare skall kunna leva på sin konst behöver vi minska administrationen för egenföretagande och sänka skatter. Vi vill också utbilda fler konstnärer och konststuderande i entreprenörskap och även skapa arbetsstipendier till vissa teater-, dans- och musikändamål samt bild- och formområdet. 
  • Bygg ut Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan. Skapande skola når barn och unga i den skolmiljö där alla barn befinner sig dagligen.
     
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss