Ovako ćemo uvesti red u Švedskoj

Što se dogodilo sa Švedskom? Mi smo sada zemlja u Europi sa najviše pucnjava povezanih sa kriminalnim bandama, s rastućim osjećajem otuđenosti i vrtoglavim rastom cijena električne energije – unatoč četvrtom najvećem poreznom opterećenju na svijetu.   To ne možemo dopustiti.

_________________________________________ _______________________________

Švedska – zemlja koja je nekada bila jedna od najsigurnijih na svijetu, sada je jedna od zemalja u Europi koja je najteže pogođena smrtonosnim nasiljem kriminalnih grupa.  Zemlja koja se ranije profilirala kao uzor u radu na klimatskoj tranziciji, sada izgara naftu kako bi zagrijala kuće kada ima premalo vjetra.  I zemlja koja se nekada hvalila s visokim radnim moralom i mogućnostima da svi naprave klasni uspon, ima sada 1,3 milijuna ljudi koji se ne mogu sami izdržavati.

Švedska ima velike probleme, ali oni se mogu riješiti

Neprihvatljivo je da je Švedska postala zemlja u Europi sa najviše pucnjava povezanih sa kriminalnim bandama, ali je treća na dnu ljestvice po broju policijskih snaga.  Neprihvatljivo je što je otišlo toliko daleko da se svaka treća žena boji večernjeg izlaska.  Da se djeca pljačkaju i ponižavaju izravno na ulici. Da osuđeni silovatelji dobivaju veću odštetu od svojih žrtava.  To ne možemo dopustiti. 

Neprihvatljivo je da obitelji gomilaju socijalnu potporu tako da se onima koji mogu raditi na kraju ne isplati zaposliti se.  Neprihvatljivo je da se poslodavci natječu sa socijalnim sustavom pomoći oko radne snage. Da se otuđenost i broj ugroženih područja povećavaju unatoč desetljećima rasprave o važnosti integracije.  To ne možemo dopustiti.

Neprihvatljivo je da u zemlji sa četvrtim najvećim poreskim opterećenjem na svijetu i gdje većina plaća više od polovice svojih prihoda u porezu manje od polovice oboljelih od raka dojke i prostate dobivaju pravovremeno liječenje, da su školski rezultati u padu i da je briga o starijim osobama nedovoljna. To ne možemo dopustiti.

Neprihvatljivo je da zemlja koja je izgradila velik dio svog blagostanja na neobično dobrom pristupu pouzdanoj i pristupačnoj nefosilnoj električnoj energiji koja postoji i na sjeveru i na jugu, aktivno ukida funkcionalnu nuklearnu energiju.  To ne možemo dopustiti.

Dakle kako možemo uspostaviti red u Švedskoj?

Nitko ne može poreči da Švedska ima velikih problema, ali oni se mogu riješiti.  Sve to zahtijeva novu vladu nakon izbora 2022. godine. Vladu koja može surađivati sa svima kako bi se stvari riješile.

  • Kako bi se smanjio kriminalitet potrebne su strože kazne koje su proporcionalne težini zločina i pravna politika koja štiti žrtvu kaznenog djela više od počinitelja.  Pročitajte više
  • Kako bi se otuđenost i ovisnost o socijalnoj potpori doveli u red potrebna je linija rada koja znači da se uvijek više isplati raditi nego primati socijalnu potporu. Pročitajte više
  • Kako bi se energetska kriza dovela u red potrebna su ulaganja u nuklearnu energiju koja osiguravaju snabdijevanje električnom energijom i smanjuju klimatski otisak.  Pročitajte više
  • I moramo dobiti vrijednost za porez koji plaćamo u obliku blagostanja koje opravdava svoje ime. Pročitajte više