Arbete mot trakasserier, mobbing, diskriminering eller annan kränkande särbehandling

Moderaterna har en särskild grupp under ledning av biträdande partisekreterare Karin Juhlin som tagit fram åtgärder som syftar till att motverka att trakasserier, mobbing, diskriminering eller annan kränkande särbehandling förekommer. Gruppen arbetar även med ärenden gällande frågor som kan avse andra icke önskvärda förhållanden som rör det arbete som utförs hos Moderaterna. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår biträdande partisekreterare Karin Juhlin, HR-chef Nina Holst samt fältchef Aleksander Lestaric. Den som observerar eller upplever förhållanden som är icke önskvärda, vare sig det rör kränkningar eller frågor av karaktären missförhållanden kopplat till arbete eller förtroendeuppdrag uppmanas att ta kontakt och ge sin redogörelse eller berättelse. Det sker till mejladressen nedan eller via brev. Inkommande mejl till denna mejladress läses endast av den särskilda arbetsgruppen.

Avdelningar

Rapport och anmälan

Kontaktuppgifter

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga