Jobb och arbetsmarknad

Att så många som möjligt arbetar är grundläggande för Sveriges välstånd. Men idag lever en av sju i arbetsför ålder av bidrag i stället för att jobba. Arbetslinjen behöver stärkas.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst. Men för många lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete. Det vill vi ändra på.

Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård.

  • Sänkt skatt för alla som arbetar, med tyngdpunkt på lägre inkomster. Med vår politik skulle en vanlig barnfamilj få drygt 1000 kronor mer i plånboken varje månad.
  • Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Det förhöjda jobbskatteavdraget ska ges till personer som fyllt 64 år, istället för dagens 65 år.
  • Inför inträdesjobb, en ny lärlingsanställning för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända, som sänker kostnaderna att anställa.
  • Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Fler enkla jobb genom tredubblat RUT-avdrag.