Jobb och arbetsmarknad

Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb.

Våra förslag:

  • Moderaternas har två jobbmål: att i ett första steg halvera den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas.
  • För att fler ska arbeta måste det alltid löna sig att jobba. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster.
  • Med vår politik får exempelvis bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.
  • 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet.
  • Kraftigt sänkta anställningskostnader för dem som behöver det mest.

 

 

I filmen berättar Mikael om sin bild av Sverige och längtar efter det första jobbet.

Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Jessica Polfjärd
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Jag har varit riksdagsledamot sedan valet 2006. Tidigare har jag varit aktiv i kommunpolitiken i Västerås. 
Mer om Jessica
Ulf Kristersson
Partiledare

Efter gymnasiet i Eskilstuna gjorde Ulf Kristersson militärtjänst vid signalregementet i Enköping. Han var ordförande i Moderata Ungdomsförbundet mellan 1988 och 1992.

Mer om Ulf
Följ oss
Relaterade politiska områden
Ekonomi
Trygghet
Försvar
Jobb och arbetsmarknad