Baksida av Moderaternas kampanjbuss

Välkommen till Moderaterna i Jämtlands län

Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Vi arbetar för ett bättre Jämtland.

Riksdagen

Moderaterna i Jämtlands län har en ledamot representerad i Sveriges Riksdag och det är Saila Quicklund från Bodsjö i Bräcke kommun.

Regionen

Moderaterna i Jämtlands län har nio ledamöter representerade i Region Jämtland Härjedalen.

Vi har två regionråd i och dessa är:

Elise Ryder Wikén, Skålan, Bergs kommun

Robert Hamberg, Lillsjöhögen, Östersunds kommun