Moderaterna i Krokoms kommun

Moderaterna i Krokoms kommun innehar 7 av fullmäktiges 41 ledamöter under mandatperioden 2022-2026 och ingår i styret.

Ordförande:
Stina Kimselius
Tfn: 076-145 79 16
E-post: [email protected]

Kommunalråd:
Carl-Oscar Franzon
Tfn: 070-601 47 33
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:

Stina Kimselius
Ordförande kommunfullmäktige

Karin Bångman
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Carl-Oscar Franzon
Ledamot kommunfullmäktige, första vice ordförande kommunstyrelsen

Jannike Hillding
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot barn- och utbildningsnämnden, ersättare kommunstyrelsen

Björn Hammarberg
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot bygg- och miljönämnden, ledamot valnämnden

Bert-Ola Bångman
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot bygg- och miljönämnden

Jennie Klaesson
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot socialnämnden

Anton Moberg
Ledamot socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige, ersättare barn- och utbildningsnämnden

Carl-Johan Winblad
Ledamot samhällsbyggnadsnämnden, ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen

Anneli Wassdahl
Ersättare kommunfullmäktige, ledamot barn- och utbildningsnämnden

Håkan Mikaelsson
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare bygg- och miljönämnden, ersättare valnämnden

William Nordström
Ersättare barn- och utbildningsnämnden

Ulrika Celsing
Ersättare bygg- och miljönämnden

Fredrik Nilsson
Ersättare samhällsbyggnadsnämnden

Stefan Macknow
Ersättare socialnämnden

Ricky Olausson
Ledamot kommunrevision

Kontaktperson

Stina Kimselius