Moderaterna i Bräcke kommun

Moderaterna i Bräcke kommun innehar 4 av fullmäktiges 27 platser under mandatperioden 2022-2026 och är i opposition.

Ordförande:
Marjaana Backlund

Gruppledare:
Johan Loock
E-post: [email protected]
Tfn: 070-345 28 65

Förtroendevalda:

Johan Loock
Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande vård- och socialutskottet, ersättare kommunstyrelsen, ersättare ekonomiutskottet, ersättare Samordningsförbundet i Jämtlands län

Marina Mellgren
Andre vice ordförande kommunfullmäktige, brottsförebyggande- och hälsorådet, ledamot pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Martin Halvarsson
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare bygg- och miljönämnden, ersättare pensionärs- och tillgänglighetsrådet, ersättare Jämtlands Gymnasieförbund

Marina Fridberg
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ledamot skolutskottet, ersättare samhälls- och näringslivsutskottet

Veronica Eklund
Ledamot kommunstyrelsen, ersättare kommunfullmäktige, ledamot ekonomiutskottet, ledamot samhälls- och näringslivsutskottet, ersättare Jämtlands Räddningsförbund, ersättare gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Knut Richardsson
Ordförande överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och Härjedalen, vice ordförande valnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Johanna Pahlén
Ersättare valnämnden

Kontaktperson

Marjaana Backlund