Moderatkvinnorna i Jämtlands län

Moderatkvinnorna i Jämtland har många utmaningar och möjligheter framför sig. Vi har flera uppgifter att utföra men också många politiska tankar och budskap att förmedla. Vår uppgift är att stärka Moderaternas profil i länet, genom att värva nya medlemmar så får vi en långsiktig tillväxt i Moderatkvinnorna. Att Moderatkvinnorna i Jämtland/Härjedalen jobbar långsiktigt hållbart för att nå ut med Moderat politik till så stor del av länets kvinnor som möjligt. I vår strävan mot målet ska vi försöka nå framgång i att förmedla Moderat politik i både kunskap och praktik.

Kontaktuppgifter
Länskvinnoordförande:
Therese Dahlgren Ekroth
076-134 31 30
[email protected]

Vice ordförande:
Margareta Gladh
070-643 97 17
[email protected]