Moderaterna i Ragunda kommun

Moderaterna i Ragunda kommun innehar 2 av fullmäktiges 25 platser under mandatperioden 2022-2026 och ingår i styret.

Ordförande:
Maud Herkules
Tfn: 0708-29 30 59
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:

Maud Herkules
Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande krisledningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer samt ledamot i gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Erik Pettersson
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare bygg- och miljönämnden

Denise Andersson
Ersättare kommunfullmäktige

Kontaktperson

Maud Herkules