Moderaterna i Bergs kommun

Moderaterna i Bergs kommun innehar 8 av fullmäktiges 31 platser under mandatperioden 2022-2026 och är i opposition.

Ordförande:
Linda Borg
E-post: [email protected]

Oppositionsråd:
Daniel Danielsson
Tfn: 070-565 31 75
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:

Kent Karlsson
Andre vice ordförande kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Anders Karlsson
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot fastighetsnämnden, ersättare kommunstyrelsen, ersättare kommunstyrelsens personalutskott, ersättare kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Annika Hagen
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildningsnämnden, ledamot vård- och socialnämnden, ledamot vård- och socialutskott

Daniel Danielsson
Ledamot kommunfullmäktige, tredje vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunstyrelsens personalutskott, ledamot kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, andre vice ordförande vård- och socialnämnden, ledamot vård- och socialutskott, andre vice ordförande utbildningsnämnden

Daniel Hillbom
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, andre vice ordförande fastighetsnämnden, ersättare vård- och socialnämnden

Elise Ryder Wikén
Ledamot kommunfullmäktige

John Regouw
Ledamot kommunfullmäktige

Linda Borg
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare utbildningsnämnden, ersättare fastighetsnämnden

Annica Persson
Ledamot utbildningsnämnden, ersättare kommunfullmäktige, ersättare gemensam miljö- och byggnämnd

Bob Jonasson
Ledamot gemensam miljö- och byggnämnd, ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ersättare kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ersättare kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Magnus Wikberg
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare vård- och utbildningsnämnden

Maria Renström
Ledamot kommunstyrelsen, ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsens personalutskott, ersättare utbildningsnämnden

Desiré Ankarstrand
Ledamot kommunstyrelsens utvecklingsutskott, ersättare kommunstyrelsen, ersättare kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Angela Sjöstedt
Ledamot vård- och socialnämnden, ersättare utbildningsnämnden, ersättare vård- och socialutskott

Ola Hörberg
Ersättare utbildningsnämnden

Anna Essebrink
Ledamot valnämnden, ersättare vård- och socialnämnden, ersättare vård- och socialutskott

Linda Sjöstedt
Ersättare valnämnden

Thomas Wiklund
Vice ordförande miljö- och byggnämnden

Melcher Falkenberg
Ersättare fastighetsnämnden

Kontaktperson

Linda Borg