Moderaterna i Strömsunds kommun

Moderaterna i Strömsunds kommun innehar 8 av fullmäktiges 35 platser under mandatperioden 2022-2026 och är i opposition.

Ordförande:
Simon Högberg
Tfn: 073-844 98 32
E-post: [email protected]

Oppositionsråd:
Simon Högberg

Gruppledare:
Simon Högberg

Förtroendevalda:

Simon Högberg
Oppositionsråd, ledamot kommunfullmäktige, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot kommunfullmäktiges valberedning, ersättare kommunstyrelsens näringslivsutskott

Göran Bergström
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, vice ordförande kommunstyrelsens näringslivsutskott

Catarina Espmark
Andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot socialnämnden, ersättare socialnämndens arbetsutskott

Svante Westin
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ersättare kommunfullmäktiges valberedning, ersättare valnämnden

Maria Sandberg
Ledamot kommunfullmäktige

Karin Holmkvist
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Viktoria Trewe
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot socialnämnden, ersättare barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Eskil Ehnberg
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot socialnämnden, vice ordförande socialnämndens arbetsutskott, ersättare kommunstyrelsen, ersättare barn-, kultur- och utbildningsnämnden, ledamot Folkhälsorådet

Marie Åhlstedt
Ledamot barn-, kultur- och utbildningsnämnden, ersättare kommunfullmäktige, ersättare socialnämnden

Jon Henric Andersson
Ersättare kommunfullmäktige

Gabriella Åhlstedt
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Fredrik Eriksson
Ersättare kommunfullmäktige

Håkan Espmark
Ledamot barn-, kultur- och utbildningsnämnden, vice ordförande kommunala pensionärsrådet, ersättare kommunstyrelsen, vice ordförande Tillgänglighetsrådet, ersättare valnämnden

Maritha Granqvist
Ledamot barn-, kultur- och utbildningsnämnden, ersättare kommunstyrelsen, ledamot gemensam nämnd för Närvård Frostviken

Samuel Hessling
Ledamot valnämnden, ersättare barn-, kultur- och utbildningsnämnden, ersättare socialnämnden

Herman Holmquist
Vice ordförande miljö- och byggnämnden, vice ordförande valnämnden

Marian Strane
Ersättare miljö- och byggnämnden

Henrik Johansson
Ersättare socialnämnden

Kontaktperson

Simon Högberg