Moderaterna i Härjedalens kommun

Moderaterna i Härjedalens kommun innehar 5 av fullmäktiges 31 platser under mandatperioden 2022-2026 och ingår i styret.

Ordförande:
Karl-Arne Wagenius

Gruppledare:
Johan Fredholm
Tfn: 070-552 15 93
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:

Johan Fredholm
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ordförande bildningsutskottet, ledamot kommunledningsutskottet, ledamot Härjedalens ungdomsråd, ledamot vajmaan gïele, samiska rådet, ledamot BuZ Barn och utbildning, ledamot Stiftelsen tännäs fritidsanläggningar, ersättare kommunförbundet Jämtland-Härjedalen

Pontus Nissblad
Vice ordförande kommunfullmäktige, ersättare Jämtlands räddningstjänstförbund

Lars-Olof Mattsson
Ordförande samhällsutvecklingsutskottet, vice ordförande ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, ledamot Kultur Z, ledamot Fritid Z, ersättare kommunledningsutskottet

Ragnar Dillner
Ledamot kommunfullmäktige

Thomas Wiklund
Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande valnämnd, gemensam miljö- och byggnämnd, ersättare kommunstyrelsen, ersättare utbildningsutskottet, ersättare valnämnd

Elisabeth Kråik
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen

Magnus Pousette
Ersättare kommunfullmäktige

Niklas Persson
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ersättare samhällsutvecklingsutskottet

Maria Syrjälä
Ledamot Folkhälso Z, ersättare kommunstyrelsen, ersättare Ljusnans-voxnans vattenvårdsförbund

Kontaktperson

Karl-Arne Wagenius