Moderata Seniorer

MSZ är förbundets nätverk för seniorer i Jämtlans län. Nätverket har en engagerad styrelse som är ansluten till Moderata Seniorer på riksnivå.

Styrelsen för MSZ verkar för att attityderna till seniorer ändras så att vi får bort det negativa ålderstänkandet. De äldre ses idag alltför ofta enbart i relation vård och omsorg och att åldrandet är en sjukdom. Att man är senior innebär inte att man passerar en magisk gräns och därmed förlorat sin roll i samhället eller att kunna fullgöra uppdrag i yrkeslivet eller i politiken.

Vi arbetar för alla former av jämlikhet inom politiken samt i övriga sammanhang. Samhället vinner på att man tar tillvara på seniorers kunskap och erfarenhet och kan överföra dessa till nya / yngre medarbetare. Vi kommer att arbeta för att det blir fler aktiva seniorer i Östersund.

Kontaktperson

Sverker Jonsson