Moderaterna i Åre kommun

Ordförande:
Jonas Henning
Tfn: 076-116 59 00
E-post: [email protected]

Gruppledare:
Gabrielle Nyberg
Tfn: 070-561 61 03
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:
Angelica Factus
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare barn- och utbildningsnämnd

Per Nyberg
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot utvecklingsutskott, ersättare tekniskt utskott

Jonas Henning
Ledamot kommunfullmäktige, andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnd, ersättare kommunala pensionärsrådet, ersättare rådet för funktionshinderfrågor

Håkan Karlsson
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare valnämnd

Karl-Arne Bengtsson
Ersättare kommunfullmäktige

Michel Carlsén
Vice ordförande tekniskt utskott, Ersättare kommunstyrelsen

Cliff Angland
Ersättare samhällsbyggnadsnämnd

Anna Döös
Ledamot valnämnd, Ersättare socialnämnd

Kontaktperson

Jonas Henning