Moderaterna i Östersunds kommun

Moderaterna i Östersunds kommun innehar 9 av fullmäktiges 61 platser under mandatperioden 2022-2026 och är i opposition.

Ordförande:
Pär Jönsson

Kommunalråd:
Pär Fredriksson
Tfn: 070-305 82 33
E-post: [email protected]

Gruppledare:
Andreas Köhler
Tfn: 070-372 95 79
E-post: [email protected]

Förtroendevalda:

Pär Fredriksson
Ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, vice ordförande i Finans-och fastighetsutskottet, vice ordförande i Utvecklingsutskottet, vice ordförande i Östersunds Rådhus AB, ledamot i Jämtkraft AB, ledamot i Kommunförbundet i Jämtlands län.

Lise Hjemgaard-Svensson
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot vård- och omsorgsnämnd, ersättare utvecklingsutskott, ersättare tillgänglighetsråd, ersättare gemensam nämnd för samverkan inom drift service, utveckling samt specialistfunktioner, ersättare kommunala pensionärsrådet

Joel Nordkvist
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ledamot stiftelsen Jamtli, ersättare kommunfullmäktiges valberedning, ersättare finans- och fastighetsutskottet, ersättare barn- och utbildningsnämnd, ledamot Jämtlands gymnasieförbund, ersättare för ombud stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län (Zenit)

Andreas Köhler
Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande tekniska nämnden, vice ordförande kommunfullmäktiges valberedning, gruppledare, ledamot nationaldagskommitté

Pär Jönsson
Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande i Jämtkraft AB

Therese Dahlgren Ekroth
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kultur- och fritidsnämnd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot stiftelsen Jämtland läns bibliotek, ersättare folkhälsonätverk Region Jämtland Härjedalen

Magnus Lenz
Ledamot kommunfullmäktige, ledamot miljö- och samhällsnämnd

Joackim Ekroth
Ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ersättare miljö- och samhällsnämnd

Jananders Mattsson
Ledamot kommunfullmäktige, förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnd, ersättare tillgänglighetsråd

Linnéa Wigg Victor
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kultur- och fritidsnämnd, ersättare Jämtlands gymnasieförbund, ersättare samordningsförbund i Jämtlands län

Johnny Holmfors
Ledamot gemensam överförmyndarnämnd, ersättare kommunfullmäktige

Marianne Nilsson
Ledamot barn- och utbildningsnämnd, ersättare kommunfullmäktige, ersättare miljö- och samhällsnämnd

Sverker Jonsson
Ersättare kommunfullmäktige, ersättare tekniska nämnden

Anna Martin
Vice ordförande valnämnd, ersättare kommunfullmäktige, ersättare Jämtlands räddningstjänstförbund

Fredrik Fagerholm
Ledamot social- och arbetsmarknadsnämnd

Margareta Gladh
Ersättare social- och arbetsmarknadsnämnd

Johan Hällberg
Ersättare social- och arbetsmarknadsnämnd

Wilma Lilliesköld
Ersättare barn- och utbildningsnämnd

Sanna Dalfren
Ersättare barn- och utbildningsnämnd

Johan Permansson
Ledamot vård- och omsorgsnämnd

Salwa Fakr Eddine
Ersättare vård- och omsorgsnämnd

Per Svee
Ersättare vård- och omsorgsnämnd

Lars Olof Lignell
Ersättare kultur- och fritidsnämnd

Jenny Hayer
Ledamot tekniska nämnden

David Carlsson
Ersättare tekniska nämnden

Kontaktperson

Pär Jönsson