Jämställdhet

Var tredje kvinna är otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Hederskulturer har tagit sig uttryck i ett utbrett förtryck i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer som aldrig kan accepteras i ett jämställt samhälle. Den senaste tidens #metoo-upprop visar att det i samhället finns en brist på respekt för kvinnors och flickors integritet. Det begränsar deras livsutrymme och frihet. Det handlar om till exempel om nedsättande kommentarer, förminskande handlingar och – i sina värsta former – grova kränkningar, sexuellt våld och övergrepp. En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och sämre möjligheter att starta och driva företag. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män. Fler kvinnor än män tvingas också lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa. Utrikes födda kvinnor har särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Det skiljer nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad. Nyanlända kvinnors ekonomiska utbyte av att gå från bidrag till arbete samt att gå upp i arbetstid är generellt lägre än mäns.

Jämställdhet är en frihetsfråga. 

Våra förslag:

  • Moderaterna vill skärpa straffen för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden.
  • Moderaterna vill ge mer resurser till polisen och i varje polisregion ska särskilda grupper etableras som är specialiserade på sexualbrott. Den som utsatts ska ha rätt till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller särskilda krav på kompetens och lämplighet.
  • Vi vill motverka kvinnofällorna i försörjningsstödet och etableringsersättningen. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta. Därför vill vi införa ett bidragstak och även sänka skatten på låga inkomster.
  • För att fler utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden vi vill att det ska krävas kvalificering genom arbete för full föräldrapenning, samtidigt som förskolan ska utökas för dem som lever på bidrag eller är arbetslösa.

 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss