Jämställdhet

Jämställdhet är en frihetsfråga och en av anledningarna till att Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men kvinnor jobbar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och sämre möjligheter att starta och driva företag. Det finns också stora könsskillnader när det gäller ohälsa och arbetsmiljö. Utanförskapet som särskilt drabbar utrikes födda kvinnor måste brytas.

Våra förslag:

  • Motverka fattigdomsfällor – skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta.
  • Underlätta för individen att kombinera arbetsliv och familj.
  • Begränsa tiden med föräldrapenning för den som står utanför arbetsmarknaden. Försörjningsstödet bör utbetalas jämställt mellan män och kvinnor och möjligheten att individualisera inkomstgränserna för arbetsinkomster i försörjningsstödet bör ses över.
  • Verka för en jämställd tillgång till vård och omsorg, och för jämställd utbildning.

 

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss