Integration

Hur vi tar oss an integrationsproblemen är avgörande för vilket Sverige vi får i framtiden. Fler måste sträva efter att komma i jobb och egen försörjning, för utan ett jobb är integration inte möjlig. Men integration är också mer än ett jobb. Det handlar om att kunna språket, att förstå regler och normer som gäller i Sverige och att anstränga sig för att komma in i samhället. En integrationsplikt för nyanlända bör därför införas. Åtgärder för utbildning av hög kvalitet, fler bostäder, en långsiktigt hållbar migrationspolitik och jämställdhetsåtgärder är också viktiga delar för en fungerande integration.

Våra förslag:

  • Halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025.
  • Integrationsplikt, bland annat med förstärkt samhällsinformation för nyanlända.
  • Bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb.
  • Förstajobbet-anställning så att fler kan lära sig jobbet på jobbet.

 

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss