Integration

Sverige är ett land fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sig ett nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar samt att komma i egen försörjning. I dag har bara hälften av de nyanlända ett arbete efter åtta år i Sverige. Tillsammans med en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste vi göra mer för att fler ska komma i arbete och integreras i det svenska samhället.

Våra förslag:

  • Halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025.
  • Integrationsplikt, bland annat med förstärkt samhällsinformation för nyanlända.
  • Bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb.
  • Det ska alltid löna sig att arbeta, framförallt för de med lägre inkomster
  • Full tillgång till bidrag och ersättningar ska ske genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning Sverige.
  • Inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, bör införas för att underlätta för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet.

 

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss