Infrastruktur och trafik

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att Sverige ska kunna stå sig väl i en allt hårdare global konkurrens. Det handlar framför allt om att familjer och företag ska kunna lita på att vi har bra och säkra vägar och att tågen kommer och går i tid. Sverige är EU:s till ytan tredje största land och relativt glesbefolkat. Vi har inte råd att ställa olika trafikslag mot varandra med olika former av straffskatter på avstånd. Alla trafikslag behövs i ett Sverige som ska fungera. Trafikverket har varnat för att vi riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägsidan om vi inte hanterar underhållet på rätt sätt. Det vore mycket allvarligt då vägnätet utgör själva grundstommen i vårt transportsystem. I dag står transportsektorn för en tredjedel av våra samlade klimatutsläpp. Vi har ett ansvar för att säkerställa att vi minskar utsläppen från samtliga trafikslag på ett kostnadseffektivt sätt.

Oavsett var i landet man bor måste det finnas säkra vägar, för människors och företags skull. Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet och företag kan få sina varor levererade, oavsett var i landet man bor. Nu ser vi att våra vägar blir sämre och att pengarna inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte. Moderaterna lovar därför 500 miljoner kronor per år till bättre vägar.

Stefan Löfvens bilfientliga regering med Miljöpartiet i spetsen har nått nya höjder med ett dieselförbud som kan komma att förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar i våra städer. Bara häromåret uppmuntrade politiken människor att köpa dieselbil för miljöns skull. Människor måste kunna lita på att politiken står fast vid satta spelregler.

Våra förslag: 

  • Moderaterna satsar på att bygga ut svensk järnväg och ökar anslagen till järnvägsunderhåll med nästan 50 procent. Moderaterna matchar därmed varenda krona regeringen lägger på järnvägen fram till 2029.
  • Moderaterna satsar 500 miljoner kronor mer än regeringen per år på bättre och säkrare vägar.
  • Moderaterna satsar 100 miljoner kronor årligen på teknikneutral laddinfrastruktur för vägtransporter.
Jessica Rosencrantz
Trafikpolitisk talesperson
Mitt hjärta klappar också starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Mer om Jessica
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Följ oss