Infrastruktur och trafik

Familjer och företag ska kunna lita på att vi har bra och säkra vägar och att tågen kommer och går i tid, oavsett var i landet man bor. Alla trafikslag behövs i ett Sverige som ska fungera. Vi har inte råd att ställa olika trafikslag mot varandra med olika straffskatter på avstånd.

Trafikverket har varnat för att vi riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägsidan. Det vore mycket allvarligt då vägnätet utgör själva grundstommen i vårt transportsystem. Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet och företag kan få sina varor levererade – i hela Sverige. Nu ser vi att våra vägar blir sämre och att pengarna inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte. 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets bilfientliga politik har nått nya höjder med ett dieselförbud som kan komma att förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar i våra städer. Bara häromåret uppmuntrade politiken människor att köpa dieselbil för miljöns skull. Människor måste kunna lita på att politiken står fast vid satta spelregler.

I dag står transportsektorn för en tredjedel av våra samlade klimatutsläpp. Vi har ett ansvar för att säkerställa att vi minskar utsläppen från samtliga trafikslag på ett kostnadseffektivt sätt. Då krävs en långsiktig politik.

  • Vi satsar på att bygga ut svensk järnväg och ökar anslagen till järnvägsunderhåll med nästan 50 procent. Moderaterna matchar därmed varenda krona regeringen lägger på järnvägen fram till 2029.
  • Moderaterna satsar 500 miljoner kronor mer än regeringen per år på bättre och säkrare vägar.
  • Investera i laddinfrastruktur, till exempel för elbilar och vätgasbilar, längs med Sveriges vägar för att minska utsläppen. För detta satsar Moderaterna 100 miljoner kronor.
  • Fortsätt utbyggnaden av bredband.
     
Maria Stockhaus
Trafikpolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Mer om Maria
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss