10 maj, 2022

Inbjudan till moderat försvarsseminarium i riksdagen den 18 maj

Moderaterna i försvarsutskottet bjuder in till försvars- och säkerhetspolitiskt seminarium i riksdagen den onsdagen den 18 maj.

Kriget i Ukraina har ritat om hela den europeiska säkerhetspolitiska kartan. Det får följdverkningar säkerhetspolitiskt kring hur en framtida europeisk säkerhetsordning kommer att te sig, men även för dimensioneringen av det svenska försvaret. Nu ser vi hur ett svenskt och finskt Natomedlemskap blir allt mer av en realitet och det svenska försvaret kommer att växa betydligt de kommande åren.

Vi har bjudit in talare som ska belysa olika delar av de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. Ulf Kristersson inleder seminariet kring hur Moderaterna ser på det som har hänt i Ukraina och hur det påverkar vår politik framgent. Pål Jonson och Hans Wallmark talar om de samtal som har förts den senaste tiden i de säkerhetspolitiska överläggningarna och inom ramen för försvarsberedningen.

Kristina Syk kommer att lyfta den ofta bortglömda frågan om det civila försvaret och vad som behövs göras för att det ska gå i takt med det militära försvaret. Johan Norberg talar om vilka lärdomar vi kan dra av kriget i Ukraina och hur det påverkar svensk försvars- och säkerhetspolitik. Slutligen kommer Krister Bringéus tala om den säkerhetspolitiska miljön och betydelsen av ett Natomedlemskap.

Deltagare:
Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare
Kristina Syk, samordnare totalförsvarsfrågor på SOFF
Krister Bringéus, ambassadör och utredare av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
Johan Norberg, militäranalytiker i FOI:s Rysslandsprogram
Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M)
Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)

Tid: onsdagen den 18 maj kl. 15.00 – 18.00, fikapaus mellan 16.00-16.30.
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset Östra, Ingång – Riksplan, Norrbro 1A

Vi bjuder på fika Varmt välkomna!
Pål Jonson

Anmälan görs med namn och epost senast den 16 maj till [email protected], tfn: 076-834 79 89.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga