HBTQ

Trots att vi kommit långt i Sverige kan fortfarande inte alla visa sin kärlek öppet. Så ska det inte vara. Vi måste både värna den svenska värderingen om öppenhet och försvara det vi uppnått för Hbtq-personers rättigheter när dessa utmanas. Vårt land ska ha en trygghet att lita på, oavsett vem du älskar.

Vår ambition är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva i för Hbtq-personer, och att vi ska fortsätta att vara ett land som går före. 

  • Könsuttryck och könsidentitet bör uttryckligen omfattas av hatbrottslagstiftningen.
  • Hbtq-strategier i kommuner och landsting.
  • Öppna för att surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.

 

Olof Lavesson
Riksdagsledamot, Malmö, Ordförande i kulturutskottet, Talesperson i HBTQ-frågor.

Ska vi klara de utmaningar Sverige står inför handlar det om en fortsatt tydlig arbetslinje och en ansvarsfull ekonomi.

Mer om Olof
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss