HBTQ

Trots att vi kommit långt i Sverige kan fortfarande inte alla visa sin kärlek öppet. Så ska det inte vara. Vi måste både värna den svenska värderingen om öppenhet och försvara det vi uppnått för Hbtq-personers rättigheter när dessa utmanas. Vårt land ska ha en trygghet att lita på, oavsett vem du älskar.

Vår ambition är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att leva i för Hbtq-personer, och att vi ska fortsätta att vara ett land som går före. 

  • Könsuttryck och könsidentitet bör uttryckligen omfattas av hatbrottslagstiftningen.
  • Hbtq-strategier i kommuner och landsting.
  • Öppna för att surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.

 

Olof Lavesson
Kulturpolitisk talesperson
Jag vill se ett Sverige där fler kan få jobb, fler kan anställa och fler kan leva på lön istället för bidrag.
Mer om Olof
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss