Gunnar Strömmer

Partisekreterare
Jag är 45 år, född och uppvuxen i Örnsköldsvik och bor numera i Enskede. Jag är gift och har tre barn. Innan jag utsågs till partisekreterare läste jag juridik i Uppsala och arbetade som advokat.

Jag tog studenten vid Nolaskolan i Örnsköldsvik, och där började också mitt politiska engagemang i Moderat skolungdom. Jag gjorde militärtjänsten i flottan. Efter juris kandidatexamen vid Uppsala universitet följde några år som förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet, 1998-2000.

Under 2001 hade jag ett internship vid Institute for Justice, en så kallad ”public interest law firm” i Washington DC. Denna vistelse ledde fram till starten av den ideella organisationen Centrum för rättvisa 2002, som jag sedan var chef för fram till våren 2011. Centrets ändamål är att värna individens fri- och rättigheter genom att agera ombud för privatpersoner och småföretagare i tvister med stat och kommun.

2011 tog jag klivet till den affärsjuridiska advokatbyrån Gernandt & Danielsson. Där arbetade jag som advokat tills jag påbörjade uppdraget som partisekreterare i Moderaterna i oktober 2017. Alliansregeringen utsåg mig till särskild utredare i den statliga Medborgarskapsutredningen, vars betänkande låg till grund för förändringar av medborgarskapslagen 2014.

Under några år var jag även ledamot i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms stad. Under senare år har jag varit med i flera arbetsgrupper inom Moderaterna om integrations-, migrations- och rättspolitik. Sedan 2015 är jag ledamot i partistyrelsen.

Fritiden ägnar jag framför allt åt familjen och lantstället i Ångermanland. Och jag är gärna ute i naturen på skidor och i båt.