Försvar

Vi lever i en orolig tid. Säkerhetsläget i Sveriges närområde fortsätter att försämras. Hotbilden handlar om såväl traditionella militära hot som ökad underrättelseverksamhet, desinformation och cyberhot riktade mot Sverige.

Våra förslag:

  • Öka resurserna till Försvarsmakten. Sveriges försvarsanslag ska inom tio år uppgå till två procent av BNP. Detta är på sikt en fördubbling jämfört med dagens anslag.
  • Svenskt Natomedlemskap. Sverige behöver en färdplan för ett Natomedlemskap. Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
  • Bättre krisberedskap och ett totalförsvar som kan möta alla slags hot. En god krisberedskap i fred lägger grunden till ett väl fungerande totalförsvar i kris och krig.

 

 

Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss