Försvar

Vi lever i en orolig tid. Säkerhetsläget i Sveriges närområde fortsätter att försämras. Hotbilden handlar om såväl traditionella militära hot som ökad underrättelseverksamhet, desinformation och cyberhot riktade mot Sverige.
Våra förslag:

Våra förslag:

  • Öka resurserna till Försvarsmakten.
  • Svenskt Natomedlemskap.
  • Bättre krisberedskap och ett totalförsvar som kan möta alla slags hot.

 

 

Hans Wallmark
Försvarspolitisk talesperson
Jag tror på ett Sverige präglat av fantasi och mångfald. Den som känner sig starkt och tryggt förankrad i sin kultur och sina traditioner har lättare att möta andra med nya perspektiv och erfarenheter.
Mer om Hans
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss