Näin saamme Ruotsin kuntoon

Mitä Ruotsille on tapahtunut? Olemme nyt Euroopan maa, jossa on eniten jengiampumisia, jossa syrjäytyminen lisääntyy ja sähkön hinta nousee huimasti – vaikka meillä on maailman neljänneksi korkein verorasitus. Näin se ei voi jatkua.

______________________________________________________________________

Ruotsi, joka oli aikoinaan yksi maailman turvallisimmista maista, on nyt yksi niistä Euroopan maista, joihin jengirikollisuuden tappava väkivalta on iskenyt eniten. Maa, joka ennen mainosti itseään ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä, polttaa nyt öljyä lämmittääkseen talojaan, kun tuuli on liian heikko. Ja maassa, joka ennen ylpeili korkealla työmoraalillaan ja kaikkien mahdollisuuksilla tehdä luokkaretki, on nyt 1,3 miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty elättämään itseään.

”Ruotsilla on suuria ongelmia, mutta ne voidaan ratkaista”.

On kohtuutonta, että Ruotsista on tullut Euroopan maa, jossa on eniten jengiampumisia, mutta kolmanneksi vähiten poliiseja. On epätodellista, että tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että joka kolmas nainen pelkää mennä ulos illalla. Lapsia ryöstetään ja nöyryytetään avoimesti. Tuomitut raiskaajat saavat suurempia korvauksia kuin heidän uhrinsa. Näin se ei voi jatkua. 

On kohtuutonta, että perheet voivat kerätä etuuksia niin, että niiden, jotka voivat tehdä työtä, ei lopulta kannata ottaa työtä vastaan. On epäreilua, että työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta etuusjärjestelmän kanssa. Syrjäytyminen ja huono-osaisten alueiden määrä lisääntyy, vaikka kotouttamisen tärkeydestä on keskusteltu vuosikymmeniä. Näin se ei voi jatkua.

On kohtuutonta, että alle puolet rinta- jaeturauhassyöpään sairastuneista saa oikea-aikaista hoitoa, että koulutulokset laskevat ja että vanhustenhuolto on puutteellista maassa, jossa verorasitus on maailman neljänneksi korkein ja jossa useimmat ihmiset maksavat yli puolet tuloistaan veroina. Näin se ei voi jatkua.

On kohtuutonta, että maa, joka on rakentanut suuren osan hyvinvoinnistaan sen varaan, että sekä pohjoisessa että etelässä on poikkeuksellisen hyvin saatavilla fossiilivapaata, luotettavaa ja kohtuuhintaista sähköä, luopuu aktiivisesti toimivasta ydinvoimasta. Näin se ei voi jatkua.

Miten voimme siis saada Ruotsin kuntoon?

Kukaan ei voi kieltää, etteikö Ruotsilla olisi suuria ongelmia, mutta ne voidaan ratkaista. Kaikki tämä edellyttää uutta hallitusta vuoden 2022 vaalien jälkeen. Hallitus, joka pystyy tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa asioiden hoitamiseksi.

  • Rikollisuuden hillitseminen edellyttää ankarampia rangaistuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa rikoksen vakavuuteen ja oikeuspolitiikkaa, joka suojelee enemmän uhria kuin tekijää. Lue lisää
  • Syrjäytymisen ja etuusriippuvuuden torjuminen edellyttää työvoimapolitiikkaa, jossa työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin etuuksien saaminen. Lue lisää
  • Energiakriisin ratkaiseminen edellyttää investointeja ydinvoimaan, jotta voitaisiin turvata sähköntoimitukset ja pienentää hiilijalanjälkeä. Lue lisää
  • Meidän on saatava verorahoille vastinetta, nimensä mukaista hyvinvointia. Lue lisää