Gåvor

Att ge en gåva till Moderaterna är ett av flera sätt att engagera sig och bidra till vårt arbete. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren.

Korta fakta:

  • Gåvor stod för 1,8 procent av Moderaternas totala intäkter år 2021.
  • 8 av 10 givare ger upp till 500 kronor.
  • Alla gåvor över ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor år 2022) blir offentliga.

Vanligt ställda frågor

Vem kan ge en gåva till Moderaterna?

Vi tar emot gåvor från privatpersoner, inte företag.

Varför tar Moderaterna emot gåvor?

Det är positivt att människor vill stödja idéer och politik de tror på. Det är viktigt för oss, även om gåvorna står för en liten del av våra intäkter. Moderaterna har mycket mindre resurser än exempelvis Socialdemokraterna och Centerpartiet, så frivilliga gåvor jämnar ut oddsen.

Hur stor del av Moderaternas intäkter kommer från gåvor?

2021 kom 1,8 procent av våra totala intäkter från gåvor.

Hur mycket brukar personer ge till Moderaterna?

Åtta av tio personer ger upp till 500 kronor. Därutöver är det allra mesta gåvor under ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor år 2022). Ett fåtal gåvor varje år överstiger det beloppet.

Hur ser lagar och regler kring gåvor ut?

Alla gåvor som överstiger ett halvt prisbasbelopp ska redovisas till Kammarkollegiet tillsammans med uppgifter om givaren, och blir därmed offentliga. Här finns Moderaternas senaste rapporterade uppgifter till Kammarkollegiet för år 2021.

Kan fler personer i samma hushåll ge gåvor?

Ja, gåvor gäller per person och inte per hushåll. Varje gåva över 24 150 kronor rapporteras till Kammarkollegiet och blir offentlig.

Hur vanligt är det att personer ger gåvor till Moderaterna?

De senaste åren har det varierat mellan 1400–2500 personer per år. Hittills under 2022 handlar det om drygt 2000 personer.

Hur vanligt är det att personer ger mer än ett halvt prisbasbelopp?

Det förekommer, men är inte så vanligt. 2021 var det fem personer. Alla dessa gåvor rapporteras till Kammarkollegiet.