EU

EU är vår viktigaste internationella plattform. Samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll: den inre marknaden, migrationen, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, miljö- och klimatarbetet samt skyddet av Europas frihet och säkerhet.

Vi ser hur EU utmanas både ekonomiskt och politiskt av starka intressen. På sikt hotar det EU:s stabilitet. Därför behöver Sverige ha en tydlig agenda i europapolitiken och driva på för att EU ska fokusera på de gränsöverskridande problem som faktiskt kräver gemensamma lösningar. Så bidrar Sverige bäst till att göra EU starkare, och så främjar vi bäst europeiska – och svenska – intressen.

Däremot säger vi nej till mer EU-byråkrati och klåfingrighet i frågor som medlemsländerna bättre sköter själva. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt måste försvaras. Vi värnar Sveriges självbestämmande på områden som exempelvis beskattning, arbetsmarknad och familjerätt.

I och med att Storbritannien lämnar EU-samarbetet måste Sverige prioritera att skapa nya allianser i viktiga frågor, med exempelvis de nordisk-baltiska länderna, för att säkra inflytande för icke-euroländer.

  • EU:s inre marknad behöver fullt ut förverkligas. Idag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information.
  • EU-medlemmarna måste samlas kring en gemensam syn på migrationen och hur unionens yttre gränser ska säkras. Sverige ska vara en stark röst för ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem. 
  • Det behövs ett större svenskt engagemang i det europeiska försvarssamarbetet och ett större svenskt ansvar för Europas säkerhet. Sverige borde fullt ut vara med och utforma det nya säkerhetssamarbetet Pesco.
  • EU:s yttre gräns behöver förstärkas. Kontrollen vid yttre gräns och inresa i Schengen måste moderniseras och skärpas.
  • EU behöver mer handel, både här hos oss och med andra regioner, i form av nya frihandelsavtal.
  • Stärk det europeiska miljö- och klimatarbetet, bland annat genom en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter.
  • EU:s budget måste reformeras och användas mer effektivt. Dessutom behövs bättre revision, resultatanalyser och mer öppenhet.
     
Karin Enström
Gruppledare EU-nämnden
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss