EU

Medlemskapet i EU tjänar Sverige väl. Det ger oss makt över det som påverkar oss och ger möjlighet för fler svenska jobb att vi är en del av världens största gemensamma ekonomi med över 500 miljoner invånare. För ett litet exportberoende land som vårt spelar det en avgörande roll.

Samtidigt är det uppenbart att det europeiska samarbetet långt ifrån fungerar bra och inte är tillräckligt resultatinriktat. Det kommande brittiska utträdet ur EU, tillsammans med svårigheterna att gemensamt hantera flykting- och migrationsfrågorna förstärker problembilden.

När EU är i kris behövs resultat. Sverige kan och ska göra skillnad för att driva på EU i rätt riktning. Vi vill koncentrera oss på att se till att det europeiska samarbetet fungerar bättre, innan vi utvecklar nya projekt över huvudet på medborgarna. Det är heller inte rimligt att länder kan bryta mot gemensamma åtaganden utan att det får konsekvenser.

EU-samarbetet måste fungera bättre och EU finns till för medborgarna – inte tvärtom.

  • EU måste möta den historiskt stora flyktingkrisen bättre.
  • Reformerad EU-budget och säkra fortsatt inflytande för länder som inte använder euron.
  • Mer handel och utbyte av tjänster.
  • Det starkare inflytande för nationella parlament som trädde i kraft 2009 måste få effekt.
Ulrika Karlsson
Gruppledare EU-nämnden
Det som från början engagerade mig var alla människors rätt att få bestämma över sitt eget liv.
Mer om Ulrika
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss