EU

EU-samarbetet är vår viktigaste internationella plattform. Sverige har genom EU-medlemskapet fått en starkare röst i Europa och i omvärlden. Det ger oss makt över det som påverkar oss. Samtidigt är det uppenbart att det europeiska samarbetet har stor förbättringspotential. Moderaterna vill vara en drivande kraft för att gjuta nytt mod i Europasamarbetet.

Ingen annanstans i världen finns en så långtgående integration mellan självständiga länder som inom den inre marknaden. Att vi är en del av världens största ekonomi med över 500 miljoner invånare ger möjlighet för fler svenska jobb. För ett litet exportberoende land som vårt spelar det en avgörande roll. 

Flyktingkrisen 2015 visade att migrationens påfrestningar är för stora och sammansatta för att något EU-land enskilt ska kunna hantera dem på ett ordnat och humant sätt. Därför kräver migrationen gemensamma lösningar. EU-medlemmarna måste samlas kring en gemensam syn på migrationen och hur EU:s yttre gränser ska säkras. 

En klimat- och miljöpolitik som gör skillnad förutsätter ett gränsöverskridande samarbete. Sverige står för cirka en promille av världens utsläpp – EU för mindre än tio procent. För att få bukt med klimatförändringarna är det därför avgörande att Sverige och Europa bedriver en klimatpolitik som får de stora utsläpparna att vilja följa vårt exempel. Det förutsätter att vi för en politik som visar att det går att kombinera fler jobb och ökat ekonomiskt välstånd med minskade utsläpp. 

EU-samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll: den inre marknaden, migrationen, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, miljö- och klimatarbetet samt skyddet av Europas frihet och säkerhet.

Däremot säger vi nej till mer EU-byråkrati och klåfingrighet i frågor som medlemsländerna bättre sköter själva. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjlighet måste försvaras och ska vara vägledande. Vi värnar Sveriges beslutanderätt på områden som exempelvis beskattning, arbetsmarknad och familjerätt. 

Våra förslag:

  • Sverige bör långsiktigt driva på för ett hållbart och rättvist kvotbaserat flyktingmottagande där prövning av asyl sker utanför EU eller vid EU:s gräns.
  • EU:s yttre gräns behöver förstärkas. Kontrollen vid yttre gräns och inresa i Schengen måste moderniseras och skärpas.
  • Den inre marknaden bör fördjupas, särskilt för tjänster och den digitala ekonomin.
  • EU bör avskaffa handelshinder gentemot länder som vidtar åtgärder som sänker växthusgaserna. 
  • EU-budgeten bör reformeras och användas mer effektivt. Säkerhet, konkurrenskraft, forskning och klimatomställning bör prioriteras tydligare samtidigt som anslagen minskas för jordbrukspolitiken och regional- och strukturfonderna.

Läs mer här:
Regeringen lägger kraft på symboliska EU-projekt.
Regeringen försvarar inte Sverige i Europa.
 

Karin Enström
Gruppledare EU-nämnden
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss