EU

Medlemskapet i EU tjänar Sverige väl. Det ger oss makt över det som påverkar oss. Att vi är en del av världens största gemensamma ekonomi med över 500 miljoner invånare ger möjlighet för fler svenska jobb. För ett litet exportberoende land som vårt spelar det en avgörande roll.

Samtidigt är det uppenbart att det europeiska samarbetet långt ifrån fungerar bra och inte är tillräckligt resultatinriktat. Det kommande brittiska utträdet ur EU, tillsammans med svårigheterna att gemensamt hantera flykting- och migrationsfrågorna, förstärker problembilden.

När EU är i kris behövs resultat. Sverige kan och ska göra skillnad för att driva EU i rätt riktning. Vi vill koncentrera oss på att se till att det europeiska samarbetet fungerar bättre, och inte utveckla nya projekt över huvudet på medborgarna. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt måste tydligare försvaras och respekteras.

Europasamarbetet måste fungera bättre. EU finns till för medborgarna – inte tvärtom.

Våra förslag:

  • Sverige bör långsiktigt driva på för ett hållbart och kvotbaserat flyktingmottagande där prövning av asyl sker utanför EU eller vid EU:s gräns.
  • Reformerad EU-budget och säkra fortsatt inflytande för länder som inte använder euron.
  • Mer handel och utbyte av tjänster.
  • Det starkare inflytande för nationella parlament som trädde i kraft 2009 måste få effekt.
Ulrika Karlsson
Riksdagsledamot
Det som från början engagerade mig var alla människors rätt att få bestämma över sitt eget liv.
Mer om Ulrika
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Jobb och arbetsmarknad
Integration
Trygghet
Följ oss