Ekonomi och jobb

Ett starkt Sverige börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd. Därför ska arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb.

Våra förslag:

  • Moderaternas har två jobbmål: att i ett första steg halvera den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till år 2025.
  • För att fler ska arbeta måste det alltid löna sig att jobba. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med lägre inkomster.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt bör också höjas för att öka drivkrafterna att jobba mer och utbilda sig – inte minst för att klara våra välfärdsåtaganden.
  • Med vår politik får exempelvis bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.
  • Inför inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet.
  • Tredubbla taket i rutavdraget till 75 000 kronor per år och utvidga det till fler tjänster.
  • Ersätt Arbetsförmedlingen av en mindre och vassare statlig aktör och etablerade matchningsaktörer.
  • Ersätta befintliga lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa med ett nytt som är betydligt enklare för att fler ska kunna få ett första jobb.

 

I filmen berättar Mikael om sin bild av Sverige och längtar efter det första jobbet.

Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Jessica Polfjärd
Riksdagsledamot
Jag har varit riksdagsledamot sedan valet 2006. Tidigare har jag varit aktiv i kommunpolitiken i Västerås. 
Mer om Jessica
Följ oss
Relaterade politiska områden
Ekonomi
Trygghet
Försvar
Ekonomi och jobb