Ekonomi

Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Arbetslinjen ska utvecklas, inte avvecklas. Om inget görs för att bryta utanförskapet och se till att fler jobb kan växa fram i hela ekonomin riskerar bidrag att tränga ut möjligheten att stärka den svenska välfärden. Därför måste det alltid löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Våra förslag:

  • Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för låga inkomster.
  • Inför ett bidragstak så att alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.
  • Budget i balans 2017 och med överskott 2018.
  • Nyanlända som kommer till Sverige – och inte arbetar – ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden.
     
Ekonomisk-politisk talesperson
Ulf Kristersson
Partiledare

Efter gymnasiet i Eskilstuna gjorde Ulf Kristersson militärtjänst vid signalregementet i Enköping. Han var ordförande i Moderata Ungdomsförbundet mellan 1988 och 1992.

Mer om Ulf
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss