Ekonomi

Skatterna har höjts med 60 miljarder kronor och statens utgifter har ökat med 100 miljarder kronor. Trots detta och en stark högkonjunktur har vi färre poliser och längre vårdköer.

Just nu är konjunkturen god, men högkonjunkturer varar inte för evigt och vi kan vänta oss en lägre tillväxt de kommande åren. Trots högkonjunktur bedriver regeringen en expansiv finanspolitik vilket skapar risker i ekonomin, särskilt när riksbanken samtidigt för en expansiv penningpolitik. Den demografiska utvecklingen med fler äldre och fler barn under de kommande åren ställer samtidigt stora krav på välfärden och anstränger kommunernas ekonomi.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har misskött välfärden och har inte rustat Sveriges ekonomi så att vi klarar en ekonomisk nedgång. Vi visar istället att det går att göra riktiga prioriteringar. Det går att låta välfärdens kärna och statens kärnuppgifter gå före bidrag – och samtidigt se till att det lönar sig bättre att arbeta.

  • Stärk drivkrafterna till arbete. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Då finns mer pengar att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd. För genomsnittliga inkomster innebär det en skattesänkning på cirka 500 kronor i månaden.
  • För att ha råd med välfärden behöver bidragskostnaderna minska.
  • 10 miljarder kronor för att förstärka välfärden. Redan 2020 satsar vi på att stärka kommunernas och landstingens ekonomi och upprätthålla kvaliteten i välfärden.
  • Vi går till val på stora resurstillskott till statens kärnuppgifter. Vi gör den största satsningen på rättsväsendet på 20 år och vi tillför betydande resurser till försvaret.
  • Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa hållbara offentliga finanser är att behålla överskottsmålet.
     
Ekonomisk-politisk talesperson
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss