Ekonomi

Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Vi ser tre huvuduppgifter för att stärka den svenska ekonomin: Jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda omfattar i dag över 100 000 människor. Den klyftan måste bort och Moderaterna har som mål att börja med att halvera den. Jobbskapandet måste stärkas, fler företag ska kunna växa och anställa – 500 000 nya jobb ska växa fram. Och Sveriges ekonomi måste rustas för att klara nästa kris.

Våra förslag:

  • Bland annat måste bidragens andel av BNP fortsatt minskas för att göra utrymme för satsningar på jobb, trygghet och välfärd.
  • Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för lägre inkomster.
  • Inför ett bidragstak så att alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.
  • En budget för 2018 som sparar 10 miljarder mer än regeringen så att Sverige står starkt även i framtiden.
  • Nyanlända som kommer till Sverige – och inte arbetar – ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden.

 

Ekonomisk-politisk talesperson
Ulf Kristersson
Partiledare
Ulf Kristersson är född 1963 i Lund, uppvuxen i Torshälla och bor i Strängnäs. Han är gift och har tre barn. Ulf är civilekonom, utbildad vid Uppsala universitet.
Mer om Ulf
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss