Aktuella politiska områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
Det går bra för svensk ekonomi men regeringen slösar bort högkonjunkturen - Elisabeth Svantesson i SVT Rapport.
Läs mer
Facebook
Filmer

Moderaterna har sedan 2015 drivit frågan om att nyanlända till Sverige med låg utbildning bör omfattas av utbildningsplikt. Alliansens partier och regeringen är nu överens om att utbildningsplikt ska ses över för de som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens.

Nyhetsartikel
Filmer
Följ oss