Aktuella politiska områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
I dag debatterade Ulf Kristersson den ekonomiska politiken i riksdagen. Den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda ska minska. Vägen in i Sverige och gemenskap går via jobb. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster. Med vår politik får bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Följ oss