Aktuella politiska områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
FÖRBJUD SJÄLVUTNÄMNDA MORALPOLISER
I Sverige idag finns det så kallade moralpoliser som gör allt för att begränsa kvinnors frihet i hederns namn.

❗️Moralpoliserna begränsar kvinnors val av klädsel, vart man rör sig och vilka man umgås med.

❗️Kvinnor berättar om att de tvingas följa informella regler som upprätthålls av män bosatta i området.

❗️Det kan röra sig om att kvinnor inte får lov att handla utan sällskap av en man, inte får äga mobiltelefoner och att de hindrats från att rösta i allmänna val.

Så här vill Moderaterna förbjuda självutnämnda moralpoliser:

1️⃣ En ny särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild
2️⃣ Hedersmotiv ska bli en försvårande omständighet.
3️⃣ Utvisning ska ske i fler fall.
4️⃣ Inför tillträdesförbud som förbjuder en viss person att uppehålla sig inom ett visst angivet område, exempelvis ett torg eller en marknadsplats.
5️⃣ Förbjuda personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers möjlighet att rör sig fritt i samhället i hederns namn.
6️⃣ Överträdelse ska vara straffbelagt och kunna leda till fängelse.

Sverige kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur.

Rättigheter. Lika för alla.

Läs mer här: https://moderaterna.se/m-atgarder-mot-hedersfortryck-och-moralpoliser
Läs mer
Facebook
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
HEDERSKULTUR HÖR INTE HEMMA I SVERIGE
Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det behövs regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Därför vill vi bland annat:
Ⓜ️ Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott - olaga frihetsbegränsning - som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

Ⓜ️ Kunna kartlägga förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.

Ⓜ️ Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

👍Gilla och dela om du också vill förhindra hedersförtryck i Sverige!
Läs mer
Facebook
Filmer

Idag presenterade Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, och Jessica Polfjärd, jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson, nya förslag mot hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ner i åldrarna. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Nyhetsartikel
Följ oss