Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
RIVSTART FÖR LAG OCH ORDNING
Att bekämpa brott är högsta prioritet för en moderatledd regering.

Redan under nästa regerings första år vill Moderaterna genomföra följande 11 punkter:

1. Fler poliser på lokal nivå. Polismyndigheten kommer att få tydliga direktiv.

2. Öka Polismyndighetens anslag för att åstadkomma fler poliser, högre löner och en betald polisutbildning.

3. Öka resurserna till hela rättsväsendet, inklusive domstolar och kriminalvård.

4. Moderaternas skärpningar av kriminalpolitiken innebära en väsentligt ökad beläggning på både häkten och fängelser. Därför kommer vi att ta fram en plan för kriminalvårdens expansion och framtida fängelseetableringar.

5. Öka anslaget till Tullverket för att snabbt nå målet om 500 fler tulltjänstemän.

6. Tillsätta en bred kommission mot gängkriminaliteten.

7. Slopa ungdomsrabatten för gruppen 18-21 år.

8. Lagstifta om att livstids fängelse ska vara normalstraff för mord.

9. Brottsförebyggande rådet ska göra en bred kartläggning av sexualbrotten där information om brotten i sig, brottsoffren och gärningsmännen, inklusive deras ursprung, ingår.

10. Få fler sökanden till polisutbildningen.

11. Ett nationellt förbud mot tiggeri ska genomföras så snart som möjligt.

GILLA och DELA om du vill ha ett tryggare Sverige.
Läs mer
Facebook
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
SKÄRPTA KRAV PÅ ATT LÄRA SIG SVENSKA
Genom att skärpa kraven för den som vill bli svensk medborgare ökar vi värdet av medborgarskapet.

Därför föreslår Moderaterna skärpta krav på att lära sig svenska:

1. Kunskapskrav efter SFI för att få fortsatt ersättning.
2. Krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd.
3. Krav på kunskaper i svenska för att bli svensk medborgare.

Språkkraven ökar successivt för varje steg. Skälet är enkelt. Svenska språket är nyckeln till en lyckad integration.

Talar man inte svenska är det mycket svårare att få ett jobb och försörja sig själv.Eget arbete är bästa vägen in i det svenska samhället. Man får arbetskamrater och lär sig hur vårt samhälle fungerar.

Vägen från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare ska vara tydlig.

Sverige ska vara ett land för hoppfulla.

Läs hela vårt förslag här: https://moderaterna.se/tydligare-sprakkrav-okad-integration
Läs mer
Facebook

I dag presenterade Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Gunnar Strömmer, partisekreterare, Moderaternas valmanifest med partiets samlade politik för att ta tag i Sverige och återupprätta samhällskontraktet. Nya förslag för ökad trygghet presenterades, bland annat en satsning på lokalt förankrad och närvarande polis.

Nyhetsartikel
Filmer
Följ oss
Stäng