Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
Efter att de svenska utsläppen under en lång period har minskat så har de nu ökat två år i rad, enligt Statistiska Centralbyrån. För att minska de svenska utsläppen krävs det åtgärder som lyfter blicken från symbolpolitik och fokuserar på verkningsfulla åtgärder.
Under Alliansens åtta år i regeringsställning sänktes utsläppen från Sverige med 19 procent samtidigt som ekonomin växte med nästan 10 procent.
Med vår politik kommer Sverige att vara ledande i det internationella miljöarbetet.

Vi har förslag för:
✔Fler gröna företag
✔Minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken
✔Rena hav, sjöar och vattendrag
✔Ett grönare flyg
✔Växande skogar

Läs mer om vår miljö- och klimatpolitk här: https://moderaterna.se/klimat-och-miljo
Läs mer
Facebook

"Idag har Centerpartiet och Liberalerna gett mig beskedet att de i nuläget säger nej till Moderaternas förslag kring hur Sverige kan få en regering som kan genomföra alliansens gemensamma politik. Det beklagar jag.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
SKOGSÄGARE GER UPP EFTER KAMP MED STATEN
Björn Hansols äger skog som gått i arv inom familjen i generationer. Han skulle avverka en mindre del för att betala investeringar på gården. Då stoppade staten avverkningen. Man hade klassat skiftet som en nyckelbiotop.

– Plötsligt får jag inte bruka min egen skog. Jag förstår inte hur man kan sätta sig över äganderätten på det här sättet, säger Björn Hansols till Svenskt Näringsliv.

Nu ger Björn Hansols upp, efter att ha stångats mot Skogsstyrelsen i snart ett år, och accepterar ett bud för inlösen.

– Jag orkar inte bråka mer, säger han.

Det krävs ett omtag för skogspolitiken där skyddet av värdefulla områden bygger på samarbete med markägare och respekt för äganderätten.

Med en stärkt äganderätt säkrar vi en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och därmed vår omställning till ett mer hållbart samhälle.

Alliansen vill:

✅ Stärka äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

✅ Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss