AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Moderaterna
Slöjförbud i svenska skolor ska utredas

👉 Att sätta slöja på barn är ett uttryck för en syn på ”heder”, och det är en syn på flickor som måste motverkas.

🔵 Skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika. Vi vill att staten ska utreda möjligheten att införa ett nationellt slöjförbud i skolan. Elisabeth Svantesson berättar mer.
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Följ oss