Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

Allianspartierna föreslår Andreas Norlén till riksdagens talman. Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser. Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet. Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor

Pressrelease
Filmer

Allianspartierna föreslår Andreas Norlén till riksdagens talman. Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser. Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet. Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
ALLIANSEN ENIG OM NY TALMAN
Allianspartierna föreslår Andreas Norlén (M) till riksdagens talman. 

Som ordförande i konstitutionsutskottet har Andreas Norlén visat prov på en stor förmåga att nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna. I samarbete med den före detta talmannen Björn von Sydow (S) har Norlén lett konstitutionsutskottets arbete bortom partipolitiska hänsyn.

Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser.

Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet.

Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor.

Konstitutionsutskottet har under Andreas Norléns ledning utvecklats till en stabil demokratisk institution med hög trovärdighet.

Alliansen är därför enig om att han kan leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge.
Läs mer
Facebook
Följ oss