Aktuella politiska områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Filmer

Alliansen välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i dag att såväl infrastrukturminister Anna Johansson som inrikesminister Anders Ygeman nu lämnar regeringen. Båda statsråden har brustit i sitt ansvarstagande under säkerhetskrisen.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
Peter Hultqvist visste om säkerhetskrisen samtidigt som Anders Ygeman. Därför kvarstår grunden för misstroende. - Anna Kinberg Batra
Läs mer
Facebook

Säkerhetskrisen i Sverige innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen har varit mycket bristfälligt. Trots det allvarliga läget lyser det politiska ansvarstagandet från regeringen fortsatt med sin frånvaro. I dag presenterar Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, därför att partierna gemensamt kommer att rikta misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

Nyhetsartikel

Regeringen Löfven har brustit i att säkra ett tryggt Sverige. Stora mängder sekretessbelagd information som i fel händer kan skada rikets säkerhet har via Transportstyrelsen, i strid med gällande lag, hamnat hos personer som ej säkerhetsprövats. Det har lett till en säkerhetskris som är både allvarlig och djup. 

Nyhetsartikel
Följ oss