Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

Idag presenterade Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, reformer för en tillgänglig och patientsäker sjukvård. Den svenska vården håller ofta hög medicinsk kvalitet – men det är svårt att få vård i rätt tid. Vårdköerna har växt sig långa. Så ska vi inte ha det i ett välfärdsland som Sverige.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
VÅRA SOLDATER FÖRTJÄNAR BÄTTRE
Alldeles för många soldater väljer att säga upp sig på grund av dåliga villkor. Vi tycker att Sveriges soldater förtjänar bättre. Soldater ska få vara soldater, inte underbetalda administratörer.

Vi vill ge Försvarsmakten ökade ekonomiska resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för ett starkare försvar. Våra förband ska vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara.

Totalförsvaret behöver också byggas upp, inklusive ett effektivt civilt försvar som säkerställer att Sverige fungerar även i händelse av kris och krig.

Moderaternas politik kommer innebära ett historiskt trendbrott där Försvarsmaktens anslag som andel av BNP ökar kraftigt för första gången sedan 1960-talet.

MODERATERNA VILL:
🔹 Öka försvarsanslagen så att de på tio års sikt uppgår till 2 procent av BNP.
Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.

🔹 Stärka armén, marinen och flygvapnet. Bland annat med en tredje mekaniserad armébrigad, fler ubåtar och fler operativa stridsflygplan genom ökad krigsduglighet i Jas Gripen-systemet.

🔹 Göra hemvärnet till en egen försvarsgren, med fler personer, bättre utrustning och högre kvalifikationer.

Läs mer om vår säkerhetspolitik: https://moderaterna.se/utrikes-sakerhets-och-forsvarspolitik
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss
Stäng