Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
ALLIANSEN KAN OCH VILL REGERA TILLSAMMANS
Alliansen är det största regeringsbildande alternativet i svensk politik. Vi kan och vill regera tillsammans.

Igår träffades partiledarna i Alliansen ännu en gång för att diskutera vägen framåt, blocköverskridande samtal och hur Sverige ska styras framöver.

Vår utgångspunkt är Alliansens gemensamma reformagenda. Det var den enda grunden för en ny regering som presenterades under valrörelsen.

✅ Fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag.
✅ Ett tryggare Sverige.
✅ En hälso- och sjukvård som finns där när den behövs.
✅ En skola där kunskap är i fokus.
✅ Klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt.

Totalt presenterade Alliansen inte mindre än 117 gemensamma konkreta förslag, som nu ligger till grund för en ny regering.

Ta del av hela Alliansens reformagenda 2018 här: http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2018/08/Alliansen-reformagenda-val-2018-1.pdf
Läs mer
Facebook
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
INTE FYRA ÅR TILL
Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval. Ändå försöker de klamra sig kvar vid makten.

Mindre än en tredjedel av svenskarna röstade på regeringen. Det fanns goda skäl till det:

⛔️ Haveriet på Transportstyrelsen och hotet mot rikets säkerhet.
⛔️ Mörkläggningen av regeringens kampanj för en plats i Säkerhetsrådet.
⛔️ Höjda skatter med 60 miljarder kr.
⛔️ Höjda utgifter med 100 miljarder kr.
⛔️ Expansiv politik i högkonjunktur.
⛔️ Lägsta sparandet i högkonjunktur sedan 1970-talet.
⛔️ Sviket löfte om Europas lägsta arbetslöshet
⛔️ Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda har blivit större.
⛔️ Trots högkonjunktur lever en av sju på bidrag.
⛔️ Färre vuxna studerar idag än när Alliansen styrde.
⛔️ Arbetsförmedlingen har det allra lägsta förtroendet bland svenska myndigheter.
⛔️ Av 32 000 traineejobb som Löfven lovade blev det färre än 500.
⛔️ Nyföretagsamheten är den lägsta på 10 år.
⛔️ 9 000 ensamkommande får en ny möjlighet att stanna i Sverige – trots att de redan fått avslag på sin första asylansökan.
⛔️ Uppemot 50 000 personer befinner sig i Sverige utan tillstånd.
⛔️ Skuggsamhället beräknas växa med 40 000 de kommande åren.
⛔️ Vårdköerna har fördubblats under mandatperioden.
⛔️ Bara hälften av cancerpatienterna får vård inom den maxtid som Socialstyrelsen satt upp.
⛔️ Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har mer än tredubblats.
⛔️ Fyra förlorade år, istället för att rädda skolan på 100 dagar.
⛔️ Nästan var femte elev saknar gymnasiebehörighet.
⛔️ Anmälningarna till Skolinspektionen om kränkande behandling har ökat under mandatperioden.
⛔️ Ökande lärarbrist.
⛔️ Lägsta polistätheten på 10 år.
⛔️ Förra året skedde 320 skjutningar i Sverige.
⛔️ Det grova våldet har nått rekordnivåer.
⛔️ Enligt Polisen finns det idag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i utsatta områden runt om i Sverige.
⛔️ Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i någon form.
⛔️ Utsattheten för brott mot person är den högsta på över tio år.
⛔️ Utsattheten för sexualbrott har fördubblats på två år.
⛔️ Förtroendet för rättsväsende och polis minskar.
⛔️ Ökade vinstuttag ur SJ samtidigt som tågförseningarna ökar.
⛔️ Nedprioriterat vägunderhåll och snöröjning i hela landet.
⛔️ Överindexering av bensinskatten.
⛔️ Flygskatt - till vilken nytta?
⛔️ Ökade utsläpp.

Listan kan tyvärr göras längre.

Vi säger tydligt nej till fyra år till med Stefan Löfven.

TA STÄLLNING för en ny regering genom att dela det här inlägget.
Läs mer
Facebook

Vi bjuder i dag in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal. Vi vill bygga en Alliansregering på samarbete över blockgränsen. Sverige behöver en stabil ekonomisk politik och stora, långsiktiga politiska reformer som kräver ett brett parlamentariskt stöd för att kunna genomföras, skriver Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) och Jan Björklund (L) på DN-debatt.

Nyhetsartikel
Följ oss