Aktuella politiska områden
Valmanifest
Ekonomi, jobb och tillväxt
Migration och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer

"Idag har Centerpartiet och Liberalerna gett mig beskedet att de i nuläget säger nej till Moderaternas förslag kring hur Sverige kan få en regering som kan genomföra alliansens gemensamma politik. Det beklagar jag.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
SKOGSÄGARE GER UPP EFTER KAMP MED STATEN
Björn Hansols äger skog som gått i arv inom familjen i generationer. Han skulle avverka en mindre del för att betala investeringar på gården. Då stoppade staten avverkningen. Man hade klassat skiftet som en nyckelbiotop.

– Plötsligt får jag inte bruka min egen skog. Jag förstår inte hur man kan sätta sig över äganderätten på det här sättet, säger Björn Hansols till Svenskt Näringsliv.

Nu ger Björn Hansols upp, efter att ha stångats mot Skogsstyrelsen i snart ett år, och accepterar ett bud för inlösen.

– Jag orkar inte bråka mer, säger han.

Det krävs ett omtag för skogspolitiken där skyddet av värdefulla områden bygger på samarbete med markägare och respekt för äganderätten.

Med en stärkt äganderätt säkrar vi en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och därmed vår omställning till ett mer hållbart samhälle.

Alliansen vill:

✅ Stärka äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.

✅ Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.
Läs mer
Facebook
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
SVERIGE HAR RÖSTAT FÖR EN NY REGERING
Den 25 september röstade också riksdagen bort Löfven från statsministerposten.

Stefan Löfven har höjt skatterna med 60 miljarder kronor.
Ändå har vårdköerna fördubblats. Polistätheten har blivit lägre. Nästan var femte elev lämnar grundskolan utan godkända betyg.

Om höjda skatter skulle vara svaret på Sveriges problem skulle vi inte ha ett enda problem.

Det är dags för ett nytt ledarskap! Ⓜ️
Läs mer
Facebook
Följ oss