5 april, 2023

Moderater utvecklar skolan – med fokus på kunskap

Moderaterna har fem nationella arbetsgrupper som arbetar med att utveckla politiken som Moderaterna ska möta väljarna med i valet 2026. Vi har träffat de västsvenska politikerna som ingår i arbetsgruppen skola och utbildning; Linn Brandström (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M) och Johanna Rantsi (M).

Hör av dig till Linn, Marie-Louise eller Johanna om du har inspel till arbetsgruppen.

Linn Brandström, är till vardags kommunstyrelsens ordförande i Töreboda och hon tillträdde posten i år. Innan Linn blev politiker jobbade hon i olika branscher, med olika uppgifter och människor, vilket har varit gett henne förståelsen för att alla arbeten är krävande, men på olika sätt. På fritiden dansar hon squaredance eller går promenader med hunden.  

Linn är bland annat känd för att ha blivit engagerad som lokalpolitiker när hon var upprörd över att kommunen för flera år sedan ville lägga ner en skola, utan varken underlag eller svar på varför. Idag tar Linn med sig goda erfarenheter från Törebodas lokala arbete till arbetsgruppen. Hon lyfter tre saker som fungerar särskilt bra:

– I Töreboda finns en bemanningspool, där man får anställning och får jobba i förskolan utan krav på att man är utbildad förskollärare. Efter ett tag har några kunnat få fast anställning och påbörjat utbildning med praktik garanterad. De har haft sommarjobb och kunnat jobba extra och sen kommer de tillbaka som förskollärare.

– Förskollärare har fem timmar planeringstid i veckan, mer än vad man har generellt. Det tror jag är jätteviktigt för att kunna planera bra verksamhet.

– Vi har även ett upplevelsecentrum med fokus på hållbarhet som kallas Guldgruvan. Det är ett samarbete mellan näringsliv, förskola och skola. Företagen lämnar saker som kan återanvändas och lärarna jobbar med hållbarhet, teknik och kreativitet i undervisningen. De har även fortbildning för lärare i hela Sverige.

Arbetsgruppen har tre undergrupper. Linn är med i gruppen som har frågor om styrning och organisation. På frågan om vilka som är de största utmaningarna blir svaret:

– Vi har för mycket administration i alla led, för lärare men också för myndigheter. Ser man till eleverna är det viktigaste att ha stort fokus på att lära sig skriva, läsa och räkna tidigt. Kan man det i 3:an, har man bra förutsättningar att lära annat.

Linn avslutar med att säga:

– Det är viktigt att vi får en långsiktighet och hållbarhet i skolutvecklingen. Vändningarna får inte vara för stora. Förslagen för skolan behöver vila på forskning och vara evidensbaserade.

Marie-Louise Hänel Sandström, är riksdagsledamot från Göteborg. Hon jobbade tidigare som läkare och har forskat om stroke, och hade uppdrag som fritidspolitiker innan hon kom in i riksdagen. På sin fritid tycker hon om att simma och hon badar gärna i havet året runt.

Marie-Louise gör sin andra period i riksdagen och i utbildningsutskottet, där hon har särskilt ansvar för högre utbildning, forskning och rymdforskning. Politikutvecklingsgruppen jobbar utifrån Tidöavtalet, med att lyfta lärarutbildningen, genom att sätta ämneskunskaper i fokus, för både elever och lärare. Tillsammans med Linn, ingår Marie-Louise i gruppen som har frågor om styrning och organisation.

Marie-Louise säger:  

– Vi vill få tillbaka och fokusera på kvalitet och kunnandet. I lärarutbildningen behövs mer ledarskap, pedagogik och didaktik, sen är det både en betygsutredning och en friskoleutredning som ska börja.

De utmaningar som Marie-Louise framför allt ser handlar om otryggheten för elever och lärare och en oro över sjunkande studieresultat. Hon lyfter även frågan om psykisk ohälsa bland unga som en viktig fråga att arbeta med.

– Vi vill stärka rektorns roll både som ledare och i den pedagogiska rollen. Även den administrativa bördan för både rektorer och lärare behöver minska till förmån för det pedagogiska arbetet. En annan viktig fråga är läromedlen, att de håller hög kvalitet och är kvalitetssäkrade.  

Johanna Rantsi, är riksdagsledamot från Mölndal. Fritiden spenderar hon gärna med familjen, i skärgården med båtar och sjöfart. Hon gör sin första period i riksdagen. Tidigare har Johanna alltid jobbat vid sidan av politiken. De senaste åtta åren har hon varit lärare på Angeredsgymnasiet, där hon undervisade på samhällsprogrammet i samhällskunskap, sociologi och ledarskap. Johanna är ersättare i utbildningsutskottet och ser att Moderaterna kan utveckla en stark och sammanhållen skol- och utbildningspolitik:  

– Rollen i riksdagen handlar om att driva politiken framåt. Under den allmänna motionstiden i höstas lade jag fram ett antal motioner riktade mot skolan utifrån erfarenheter som lokal skolpolitiker i Mölndal och som gymnasielärare.

I politikutvecklingsarbetet tillhör hon gruppen som arbetar med fokus på kunskap. De har tittat på läroplanen, examinering och lärarutbildningen. Johanna säger att det behövs stora reformer för att styra upp svensk skola, där huvudlinjen är ett större fokus på kunskaper:

– Lärarutbildningen behöver reformeras i grunden. Idag bli man antagen med för låga förkunskaper. Antagningskraven på lärarutbildningen behöver höjas med lämplighetsprövning men det krävs också bättre kunskaper i språk och de ämnen man söker till, man måste kunna sitt ämne. Vi vill också pröva att låta fler aktörer driva lärarutbildning.

– När det gäller läroplanen vill vi se mer fokus på kunskap och mindre flum. Stryka mer om förmågor och väcka intresse och istället ha mer om kunskaper som tillägnas vid god undervisning. Ämnen ska renodlas till sin kärna. Det är kunskap som ska mätas och inte förmågan.

– I examineringen vill vi ha större fokus på central rättning av nationella prov och mer fokus på slutprov i olika former. Digitala verktyg väcker nya möjligheter och svårigheter att bedöma elevers kunskaper och förmågor. Vi behöver se till helheten med ett större fokus på samlade kunskaper i slutet av kurser.

Avslutningsvis säger Johanna:

– Vi behöver lyfta fram elever som behöver extra utmaningar. Det finns många särskilt begåvade, som ofta glöms bort, vi behöver sätta fokus både på de som behöver extra utmaningar, men också sätta mer fokus på att hjälpa dem som behöver ännu mer hjälp och stöd.

Ta ställning och dela artikeln