25 april, 2022

Moderaterna vill modernisera Region Uppsala

Lördagen den 23 april 2022 presenterades Moderaternas handlingsprogram till mandatperioden 2022–2026. Ett av förslagen som presenterades är inrättandet av ett patientkontor som aktivt ska hjälpa patienter att få vård i tid i hela Sverige.

Moderaternas främsta motståndare i sjukvårdspolitiken är inte andra partier. Motståndarna är de långa väntetiderna i vården, bristen på valfrihet och höga kostnader som inte ger bättre sjukvård. Moderaterna går inte till val på att förvalta det som är utan begär ett förändringsmandat att modernisera sjukvården så att fler patienter får vård i tid och medarbetarna en bättre arbetsmiljö.

– En patient i Uppsala län ska ha rätt att välja vård i hela Sverige efter behov och ska få hjälp att välja av regionen. Patientens rätt till vård i tid ska inte hindras om vården finns i ett annat län. Vi välkomnar alla idéer på hur köerna ska kunna kortas och vi stänger inte dörren för fristående aktörer, säger Emilie Orring (M) regionråd.

Sjukvården är Region Uppsalas största verksamhet och också det område som har störst problem med rekrytering och att behålla medarbetare. Emilie Orring menar problemet går tillbaka på en verksamhet som inte haft förmåga att modernisera sig själv, i sina arbetsformer och i sitt ledarskap.

– Jag vill att medarbetarnas förmåga och drivkraft till utveckling tas om hand på ett bättre sätt så att fler patienter får vård i tid, att kvaliteten i vården förbättras och att arbetsmiljön för medarbetarna blir bättre. För att lyckas med det måste äldre och sämre arbetssätt läggas åt sidan, avslutar Emilie Orring (M) regionråd.

En ekonomi som är långsiktigt hållbar är grunden för att länsinvånare ska ges den samhällsservice de har rätt till. Fler länsbor måste komma i eget arbete och varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt.

– Region Uppsala ska ha en effektiv förvaltning och en ändamålsenlig politisk organisation. Vi vill göra en samlad översyn av det totala vårduppdraget där fristående aktörer ingår. Vi måste ha en bättre bild av hur produktion, ekonomi och kvalitet hänger samman, säger Emilie Orring (M) regionråd.

Fakta: Moderaternas fyra prioriterade områden inför nästa mandatperiod är följande:

För mer information kontakta

Emilie Orring

Telefon: 076-785 41 72

E-post: [email protected]

Ta ställning och dela artikeln