Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Jessica Rosencrantz Moderaterna

Jessica Rosencrantz

Riksdagsledamot, Gruppledare i arbetsmarknadsutskottet

Kan själv” är det vanligaste uttrycket du hör ett litet barn säga. Min politiska drivkraft ligger i tron på att detta gäller alla människor, oavsett om vi är barn eller vuxna. Människor kan och vill ta ansvar för sina egna liv. Det gäller alltifrån att ha ett jobb att gå till och stå på egna ben till rätten att välja skola åt våra barn eller äldrevård när vi blir äldre. Samtidigt ska självklart den som tillfälligt behöver stöd i livet fångas upp och hjälpas på fötter.

Jag är riksdagsledamot sedan 2010. Född i Spanien, uppvuxen i Skåne och bor i Stockholm som jag också representerar i riksdagen. Jag har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot nationalekonomi och har bland annat arbetat på Europaparlamentet, i Stockholms läns landsting och på ett mindre it-bolag.

Mina första två år i riksdagen satt jag i finansutskottet, därefter har jag varit trafikpolitisk talesperson och vice ordförande i trafikutskottet i fyra år och idag är jag miljö- och klimatpolitisk talesperson och 2 vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. 

Jag arbetar närmast med miljö- och klimatfrågorna. Det är några av vår tids viktigaste frågor som engagerar allt fler. De angår oss alla i form av en renare luft att andas och mindre plast i våra hav liksom att stoppa klimatförändringarna med allt extremare väder i form av översvämningar, torka och smältande polarisar. Vi har alla ett ansvar att ta frågorna på allvar för ingen av oss slipper undan konsekvenserna.

Jag är också ledamot i EU-nämnden där mitt arbete också handlar om att ytterligare förstärka kärnan i det som är vårt EU-samarbete: fri rörlighet och en inre marknad. EU gör mycket mer än vad det borde, men den inre marknaden är avgörande för att främja handel och därigenom jobb, tillväxt och välstånd i Sverige och Europa.

Mitt hjärta slår även starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om att möjliggöra för fler kvinnor att starta och driva företag, inte minst inom välfärdssektorn, att göra det enklare att kombinera familj och karriär och att göra det mer lönsamt att utbilda sig.

Pressjour:
0736-828000 (ej sms)
[email protected]

Pressavdelningen ska inte kontaktas för allmänna frågor/funderingar eller skolarbeten.

Se istället sidorna för allmänna förfrågningar respektive skolarbeten.