3 augusti, 2022

Moderaterna presenterar 52 förslag för att förebygga kriminalitet

1000 ska bli 0, det heter den rapport med 52 insatser för att förebygga brott som presenterades idag av Ulf Kristersson, Johan Forssell och Anna König Jerlmyr. Förslagen syftar till minska antalet som rekryteras av gäng från 1000 som är fallet idag till 0.

Här är de 52 reformerna:

1. Betona och förstärk föräldraansvaret.

2. Stärk socialtjänsterna med skydd och med utbildning.

3. Fler omhändertaganden enligt LVU (lagen om vård av unga).

4. Bättre utbildning för placerade ungdomar.

5. Undanröj alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis.

6. Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och ideella insatser.

7. Erbjud föräldrar i utsatta områden fler hembesök inom ramen för BVC-programmet.

8. Fler och effektivare sociala insatsgrupper.

9. Stärk insatserna för orossamtal med ungdomar som är i riskzonen för att rekryteras av kriminella gäng.

10. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt exit-program för gängkriminella.

11. Ett nationellt no entry-program för unga personer som är i riskzonen.

12. Inför en lagstadgad vårdgaranti – ta bort köerna hos BUP.

13. Säkerställ mer resurser till BUP.

14. Utvärdera vilka åtgärder som kan genomföras för att fritidsgårdar i socialt utsatta områden ska kunna fylla ett tydligare syfte och fånga upp ungdomar i ett tidigt skede.

15. Ett särskilt idrottslyft för utsatta områden.

16. Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper.

17. Tidigare insatser, framför allt i lägre årskurser

18. Återinför skolhälsovården i skollagen.

19. Utöka undervisningstiden med en timme per dag med start på lågstadiet.

20. Obligatorisk läxhjälp.

21. Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.

22. Utvärdera och sprid tvålärarsystemet.

23. Flytta hotfulla elever och inrätta särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever.

24. Inför en 24 timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk.

25. Förbättra det förebyggande arbetet mot narkotika bland unga med fler socialarbetare ute på fältet utanför kontorstid.

26. Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.

27. Byt böter mot vård.

28. Förhindra överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

29. Kartlägg beroendevården.

30. Beslagta gängens pengar och statussymboler.

31. Utred en sänkt straffmyndighetsålder.

32. Utegångsförbud för unga i riskzonen.

33. Nya ungdomspåföljder.

34. Inrätta särskilda ungdomsdomstolar

35. Inrätta särskilda ungdomsfängelser och ungdomshäkten.

36. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga under 18 år som begår grova brott.

37. Inför obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska.

38. Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.

39. SFI med individuell prestationsplan, resultatkrav och bortre gräns.

40. Tydligt fokus i samhällintroduktionen för asylsökande och samhällsorienteringen för nyanlända.

41. Inför krav på svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

42. Genomför särskilda satsningar för att fånga upp unga i särskilt utsatta områden.

43. Inför ett bidragstak.

44. Inför ett gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag.

45. Kvalificering genom arbete ska krävas för full föräldrapenning.

46. Ställ krav på motprestation, normalt på heltid, för att få försörjningsstöd.

47. Ge långtidsarbetslösa bättre möjligheter till aktivitet.

48. Sänk skatten, framför allt på de lägsta inkomsterna.

49. Lägre anställningskostnader för arbetsgivare som anställer unga (från 20 år) som varit arbetslösa minst sex månader.

50. Öka antalet praktikplatser för arbetslösa ungdomar.

51. Inför ett tvåårigt yrkesgymnasium med lägre krav på teoretiska förkunskaper.

52. Sänk åldersgränsen till Komvux.

Ta ställning och dela artikeln