Maria Stockhaus

Trafikpolitisk talesperson
Riksdagsledamot från Stockholms Län. Riksdagsledamot sedan 2014. Innan jag kom in i riksdagen var jag kommunalråd i Sollentuna. Jag är civilekonom och har tidigare jobbat inom IT-branschen.

Mitt politiska engagemang tar utgångspunkt i människors vardag. I min roll som vår talesperson i infrastruktur frågor vill jag arbeta för att politiken skapar förutsättningar så att människors vardag fungerar med kommunikationer som fungerar. För Sveriges konkurrenskraft är det också viktigt att företag kan transportera material och varor.  Alla former av transporter innebär en utmaning för klimatet och vi behöver använda ekonomiska och andra styrmedel för att uppnå klimatmål