Maria Stockhaus

Riksdagsledamot Stockholms län
Kontakt eva.stockhaus@riksdagen.se
08-786 42 30
Mitt politiska intresse började när jag gick i högstadiet. Då fick vi inte välja skola och jag gick i en skola jag inte trivdes i, men jag hade ingen möjlighet att välja något annat. Sedan 2003 har jag varit politiker på heltid, det var möjligheten att ansvara för skolan i Sollentuna som gjorde att jag tog steget. Jag har fått möjligheten att fortsätta arbeta med skolfrågor i riksdagen. Sedan 2014 representerar jag Stockholms Län i Sveriges riksdag och sitter i utbildningsutskottet.

I utbildningsutskottet har mitt fokus varit frågor kring lärarutbildningens kvalitet och hur vi ska få fler lärare. Vi måste tänka nytt i ett läge när vi har brist på lärare nytänkandet får dock aldrig gå ut över kvaliteten. Jag har även fokuserat mycket på frågan kring mobbning och hur vi kan säkerställa att ingen elev ska ha en klump i magen när den är på väg till skolan. Har positiva erfarenheter från Sollentuna när det gäller användning av digitala verktyg i skolan och tycker de borde vara lika självklara i klassrummet som i andra delar av samhället. Det är inte enkelt och det behövs utbildningsinsatser mm men möjligheterna är nästan obegränsade men i dagsläget är tillgången på digitala verktyg väldigt olikvärdig.  

Förutom skolfrågor så driver jag naturligtvis frågor som är viktiga för Stockholms län. Det gäller inte minst frågor kring byggnation och då speciellt byggregler och strandskydd.  En annan fråga som jag drivit med både interpellationer och motioner är frågan om hedersförtryck en fråga som är mycket aktuell i flera av Stockholms förorter. 

För framtiden är frågan om integration en av de viktigaste, en fråga som berör de flesta politikområden.  Det måste ställas högre krav på de som kommer hit att lära sig svenska, komplettera sin utbildning och se till att få ett arbete.  Det handlar om Sveriges välfärd och möjligheten att bibehålla och utveckla vår välfärd men också om den enskildes självständighet.  Arbetar du, får lön och kan försörja dig själv har du en frihet som inte den som lever på bidrag har. Arbetar du, får lön och betalar skatt så är du också med och finansierar vår välfärd och dess utveckling.