Jessica Rosencrantz

Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Presskontakt Susan Vo Bergqvist
susan.vo.bergqvist(at)moderaterna.se
072-227 35 37
”Kan själv” är det vanligaste uttrycket du hör ett litet barn säga. Min politiska drivkraft ligger i tron på att detta gäller alla människor, oavsett om vi är barn eller vuxna. Människor kan och vill ta ansvar för sina egna liv. Det gäller alltifrån att ha ett jobb att gå till och stå på egna ben till rätten att välja skola åt våra barn eller äldrevård när vi blir äldre. Samtidigt ska självklart den som tillfälligt behöver stöd i livet fångas upp och hjälpas på fötter.

Jag arbetar inom ramen för riksdagsarbetet framför allt i trafikutskottet och EU-nämnden. Infrastrukturen är blodomloppet i vårt moderna samhälle och jag står i det dagliga upp för viktiga projekt runtom i Sverige och inte minst för av de rödgröna hotade projekt som Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.

I EU-nämnden handlar mitt arbete om att ytterligare förstärka kärnan i det som är vårt EU-samarbete: fri rörlighet och en inre marknad. EU gör mycket mer än vad det borde, men den inre marknaden är avgörande för att främja handel och därigenom jobb, tillväxt och välstånd i Sverige och Europa.

Mitt hjärta klappar också starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om att möjliggöra för fler kvinnor att starta och driva företag, inte minst inom välfärdssektorn, att göra det enklare att kombinera familj och karriär och att göra det mer lönsamt att utbilda sig.

Jag är riksdagsledamot sedan 2010 för Stockholms stad. Jag har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har bland annat arbetat på Europaparlamentet, i Stockholms läns landsting och på ett mindre it-bolag.

Maila, ring, twittra eller Facebooka mig gärna om du har frågor eller idéer.

Kontakt

Mail: jessica.rosencrantz@riksdagen.se
Telefon: 08-7866340