Välkommen på MUF Örebro läns distriktsstämma

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2022 års distriktsstämma.

VARMT VÄLKOMMEN TILL MUF ÖREBRO LÄNS DISTRIKTSSTÄMMA

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR?

19-20 februari 2022, Incheckning kl 11:00 stämman startar 12:00 stämman avslutas runt 14:00 söndag.

VAR?

Elite stora hotellet, Drottninggatan 1, 761 45 Örebro

TRANSPORT

Det enklaste sättet att ta sig till Elite är genom buss eller tåg till Örebro resecentrum och sedan en promenad till hotellet som ligger intill slottet.

INCHECKNING

Sker från kl 11:00, stämmans startar därpå kl 12:00.

MOTIONER

Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast lördag den 5 februari.

KANDIDATUR

Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens ordförande Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast den 1 februari.

Valberedningen kommer genomföra valberedningsintervjuerna under helgen v.5 den 5 & 6 februari.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL:

Distriktsordförande             

1:e vice distriktsordförande

2:e vice distriktsordförande 

MSU-ansvarig

Ledamot

Kassör

 

Valberedningen är ansvariga för att lägga förslag på ombud och ersättare till förbundsstämman 2022 och Moderat skolungdoms rikskonferens 2022.

HANDLINGAR

”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före stämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan stämman startar.

ANMÄLAN

Anmälan sker via ”https://forms.gle/6iWoTkKin6r735ZS6”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast den 12 februari 2022 kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i kommande stycke.

!OBS!

För lunch, fika, stämmomiddag och beende krävs anmälan senast 3 februari 2020 kl. 23:59.

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP

”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.”  För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län antigen blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2021) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2021 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2021), gick du med efter den 1 september 2021 är du även medlem under hela 2022.

Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 12 februari 2022 kl. 23:59.

STÄMMOMIDDAG

Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmomiddagen. Det kommer bjudas på en middag, talare, underhållning och mycket mer.

DELTAGARPAKET

DELTAGARPAKET BRONS

Endast stämman, här ingår bara deltagande till stämman d.v.s inte fika, mat eller boende. 0 kr, endast för medlemmar i MUF Örebro län.

DELTAGARPAKET SILVER

Stämma, fika och mat ingår i detta paket. 50 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 200 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

DELTAGARPAKET GULD

Stämma, fika, mat och boende ingår i detta paket. 150 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 400 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

BETALNING

Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län eller genom Swish till Amanda Lindgren.

Bankgiro: 5572-1880

Swish: 070-675 22 42

Märk betalningen med ”STÄMMA22 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 4 februari 2022.

Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET

I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN:

Eventuell avanmälan måste göras senast 4 februari 2022 kl. 23:59. Vid avanmälan efter 4 februari 2022 kl. 23:59. kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden (1200 kr).

MUF’s alkoholpolicy

Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Samt medhavd alkohol är ej tillåtet. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

KONTAKTUPPGIFTER

Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Amanda Lindgren: 070-675 22 42 eller [email protected]

Milian Snekkerbakken: 073-352 16 07 eller [email protected]

Lucas Holmberg: 072-311 14 35 eller [email protected]

 

Frihetliga hälsningar,

MUF Örebro län

 

Med vänliga hälsningar,

Amanda Lindgren

Distriktsordförande

MUF Örebro län

Riksdagsvalsedeln fastställd

Igår fastställde moderaterna sin riksdagsvalsedel för Örebro län.

På första plats står Elisabeth Svantesson, Nora. Elisabeth är idag riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens finansutskott. Hon är även förste vice partiordförande och moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.

 

–          Sverige behöver en nystart. Det har aldrig varit så tydligt att landet behöver en ny riktning och en borgerlig regering som kan ta itu med samhällsproblemen. Nu kommer vi ge vårt yttersta för att vinna valet nästa år, kommenterar Elisabeth Svantesson.

 

På andra plats står Oskar Svärd, Kumla. Oskar är idag kommunalråd i Kumla, fullmäktigeledamot i Region Örebro län samt länsförbundsordförande för moderaterna i Örebro län.

 

På tredje plats står Katarina Tolgfors, Örebro. Katarina jobbar som kommunikationschef på BAE Systems Bofors i Karlskoga. Katarina har tidigare varit politisk tjänsteman på försvarsdepartementet och var under mandatperioden 2014-2018 oppositionsråd i Region Örebro län.

 

På plats fyra står Caroline Dieker, Askersund, på plats fem står Anders Åhrlin, Örebro och på plats sex står Anna Ragén, Karlskoga.

 

För mer information:

Maria Haglund

Ordförande i moderaternas nomineringskommitté i Örebro län

070-588 08 74

Riksdagsnomineringsstämma 27 november

Nomineringsstämma
Moderata Samlingspartiet i Örebro län
Fastställande av riksdagsvalsedel för
valet 2022

Lördag 27 november 2021
Conventum, lokalen Handskmakaren, ingång via Olof Palmes torg
Örebro

Program
Kl. 08.45-09.30 SAMLING
– Avprickning i röstlängd
– Kaffe och smörgås
Kl. 09.30-10.30 NOMINERINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE
– Inledning
– Föredragningslistans formella punkter (punkt 1-12)
– Introduktion av programmet
– Presentation av kandidaterna
Kl. 10.30-12.00 UTFRÅGNING AV RIKSDAGSKANDIDATERNA
Kl. 12.00-13.30 LUNCH MED MINGEL
Kl. 13.30-15.00 FASTSTÄLLANDE AV RIKSDAGSVALSEDEL (punkt 13-16)
Kl. 15.00 AVSLUTNING

 

Nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalsedel
1. Elisabeth Svantesson Nora
2. Oskar Svärd Kumla
3. Katarina Tolgfors Örebro
4. Caroline Dieker Askersund
5. Anders Åhrlin Örebro
6. Anna Ragén Karlskoga
7. Christopher Hedom Rydaeus Örebro
8. Anna Nordqvist Degerfors
9. Daniel Granqvist Örebro
10. Lillemor Bodman Lindesberg
11. Amanda Lindgren Karlskoga
12. Caroline Elfors Lekeberg
13. Maria Lönnberg Ljusnarsberg
14. Hossein Azeri Örebro
15. Cecilia Albertsson Hällefors
16. Johan Kumlin Örebro
17. Milian Snekkerbakken Örebro
18. Ulrika Björklund Hallsberg
19. Ylva von Schéele Laxå
20. Andreas Getzman Örebro
21. Kristian Berglund Örebro
22. Monica Thyresjö Örebro
23. Margareta Engman Kumla
24. Rikard Bergström Hallsberg
25. Anna Danielsson Karlskoga
26. Carina Börjesson Örebro

Resultat i provvalet gällande riksdag och region 2022

Idag presenteras resultatet av moderaternas partiinterna provval till Riksdag och Region. Elisabeth Svantesson kom på första plats i provvalet till Riksdagen. Oskar Svärd kom på andra plats och Lotta Olsson på tredje plats.

Provvalet till Region Örebro län är uppdelat i fyra valkretsar. Sebastian Cehlin kom på första plats i valkrets Örebro-Lekeberg, Oskar Svärd kom på första plats i valkrets södra länsdelen, Anna Nordqvist kom på första plats i valkrets västra länsdelen och Eric Viduss och Cecilia Albertsson kom på delad första plats i valkrets norra länsdelen.

Riksdagsvalsedeln fastställs på riksdagsnomineringsstämman den 27 november och regionfullmäktigevalsedlarna fastställs under början av 2022.

Kontakt och mer information:

 

Maria Haglund

Ordförande i moderaternas nomineringskommitté i Örebro län

070-588 08 74

Moderata satsningar för Region Örebro län 2022

Idag presenterade Moderaterna sitt förslag till verksamhetsplan och budget för Region Örebro län 2022.

–          Vi Moderater lägger en budget för att kapa vårdskulden och för att den som är sjuk ska få vård i tid. Det säger Moderaternas oppositionsråd Ola Karlsson och Sebastian Cehlin när de i dag presenterar Moderaternas förslag till budget för Region Örebro län.

–          Pandemin har slagit hårt mot länet och det är många sjuka som inte fått sin operation eller behandling i tid. Det är också många som inte sökt sig till vården och kanske har en oupptäckt och därmed obehandlad cancer. Den här stora vårdskulden måste nu opereras och behandlas bort, säger Ola Karlsson. Därför anvisar vi hela 120 miljoner till detta stora och akuta behov.

–          Vi vill minska byråkratin och administration inom Regionen för att i stället lägga de pengarna på sjukvård. Redan gjorda ändringar måste också få genomslag i ramarna, fortsätter Ola Karlsson. Vårdens medarbetare måste få mer tid för patienterna och mindre för byråkrati.

–          Ett stort omställningsarbete inom vården pågår just nu i Region Örebro län. Mer vård ska utföras nära medborgaren och mer resurser ska omfördelas från sjukhusen till primärvården och den nära vården. Resurserna till primärvården behöver öka för att den verkligen ska kunna utgöra basen av regionens hälso- och sjukvård. Vi satsar 50 miljoner kronor för att stärka primärvården genom att bland annat öka antalet fasta läkare, stärka den psykosociala kompetensen och införa kvällsöppna vårdcentraler, säger Sebastian Cehlin.

–          Den psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Inte minst under pandemin kan man se att allt fler barn och unga men också äldre fått sämre psykisk hälsa. Vi moderater satsar 15 miljoner för att för att förbättra omhändertagandet av unga patienter med psykisk ohälsa. För att minska risken för ohälsa krävs tidiga insatser och bättre samverkan mellan BUP, primärvården, skolhälsovården och socialtjänsten, fortsätter Sebastian Cehlin.

–          Vi vill satsa rejält på att effektivisera och underlätta för medarbetarna. Det behövs fler digitala verktyg och arbetsformer för att underlätta både patienternas och vårdens vardag. Det måste bli lätt att nå vården också digitalt, inte minst viktigt för vården av sjuka äldre, säger Ola Karlsson.

–          Vi har många olika satsningar för att göra Region Örebro län bättre:

Våra särskilda satsningar 2022

Vårdskulden kapas                                             -120 miljoner kr

Korta köerna i sjukvården                                  -25 miljoner kr

Bättre vård för sjuka äldre                                 -20 miljoner kr

Satsning på psykiatri för barn och unga            -15 miljoner kr

Covid-rehabilitering                                           -10 miljoner kr

Nära vård                                                           -50 miljoner kr

Förstärkning av specialistvård                           -50 miljoner kr

Överbryggningspengar för kollektivtrafiken     -30 miljoner kr

Digitalisering                                                     -30 miljoner kr

Digitalisering ”vinst”                                          15 miljoner kr

–          Delar av det betalas via neddragning på administration och ett generellt effektiviseringskrav. Resten med de ökade skatter och statsbidrag som kommer nästa år, avslutar Ola Karlsson och Sebastian Cehlin

 

Nyvald förbundsstyrelse för Moderaterna i Örebro län

Oskar Svärd vald till ny
länsförbundsordförande

Den 17 maj hade Moderaterna i Örebro län sin Länsförbundsstämma. Anders Åhrlin avgick som
länsförbundsordförande och till ny länsförbundsordförande valdes Oskar Svärd från Kumla.
”Det är med en stor ödmjukhet jag nu tar över rollen som ordförande för förbundet i Örebro
län. Den kraft och energi som partiets medlemmar visat i de senaste valen, men också under
pandemin, i kampanjer och framtagandet av ny politik är det vi ska bygga vidare på.
Målet är att ta ytterligare steg framåt och vinna valen 2022. Vi har kraften att leda och styra
länets Kommuner, Region Örebro län och Sverige. Moderaterna är ett parti att lita på”,
kommenterar Oskar Svärd.

Stämman valde även Ylva von Schéele från Laxå till vice ordförande och Sebastian Cehlin från
Örebro till 2:e vice ordförande. Som ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Anna Nordqvist från
Degerfors, Ronnie Erhard från Karlskoga, Maria Hedwall från Örebro och Bengt Svensson från
Nora, Anna Danielsson som representant för moderatkvinnorna och Amanda Lindgren som
representant för MUF.

MUF Örebro stads årsmöte 2021

Härmed kallas samtliga föreningens medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet i Örebro Stad till 2021 års årsmöte.

När: torsdagen den 25 mars 2021 kl. 17:30-19:00
Var: ZOOM (länk skickas ut till anmälda medlemmar)

Årsmötet är MUF Örebro Stads högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro Stad ska tycka i viktiga lokala politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka den lokala politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

Incheckning sker från kl 17:00, årsmötet startar därpå kl 17:30.

Motioner
Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Hampus af Ekenstam på [email protected] se senast den 17 mars kl. 23:59.

Kandidatur
Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ellen Ejderklint på [email protected] senast den 17 mars kl. 23:59.

Positioner att kandidera till:
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Ledamot

Anmälan
Anmälan sker via Google docs formuläret som du finner här. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast den 17 mars kl 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i nästa stycke.

Förnya medlemskap
För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du också ha förnyat ditt medlemskap inom rimlig tid. För dig som gick med efter 1 september 2020 gäller medlemskapet 2021 år ut.

Observera också att du måste anmäla sitt deltagande senast 17 mars kl. 23:59 för att inneha rösträtt på årsmötet 

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

Vi söker kandidater till valet 2022

Nu söker vi dig som vill engagera dig regionalt eller nationellt och som vill kandidera för Moderaterna i Örebro län i valet 2022.

Vi är mitt i mandatperioden och jobbet pågår för fullt med att hitta bra kandidater till våra listor i valet 2022. Har du ett intresse av att kandidera och/eller har du förslag på personer som du tycker skulle passa på våra listor?  
 
Du som anmäler ditt intresse kan vara en redan aktiv Moderat, en icke-ännu aktiv Moderat eller så har du moderata värderingar men är ännu inte medlem. Personer du rekommenderar behöver heller inte vara medlem eller för den delen tillfrågad, det tar vi hand om. 

Vi eftersträvar att få en mångfald av kandidater på våra listor så att väljarna ser att Moderaterna är ett parti för alla och att vi representeras av människor med olika bakgrund.  

Alla som kandiderar kommer ges möjlighet att få insikt i vad en kandidatur för Moderaterna innebär. Våra kandidater förutsätts delta i utbildning och kampanjer vilket gör att de är väl insatta i den moderata politiken när valrörelsen sätter igång.     

Om detta låter intressant kontakta oss!

Efter att du har skickat in din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att få mer information om dig. 

Din intresseanmälan skickar du via e-post till orebro(at)moderaterna.se. Viktigt att notera att du behöver vara medlem i Moderaterna för att kunna kandidera i valet.  

Vi ser fram emot din intresseanmälan!  

Hälsningar   

Maria Haglund, sammankallande i Rekryteringskommittén, Moderaterna i Örebro län  

P.S. Medlem blir du enkelt genom att swisha 100 kr till 123 336 00 70 och ange ditt personnummer. Det går även bra att besöka www.moderaterna.se/medlem. D.S. 

MUF Örebro län distriktsstämma 2021

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2021 års distriktsstämma.

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

TID
Lördagen den 6 mars 2021 kl. 10:00 till kl. 18:00 samma dag.

PLATS
Alternativt 1: Studioarena, Nikolaigatan 10, 702 10 Örebro. Vid en fysisk distriktsstämma har medlemmar av MUF Örebro län förtur i deltagande.

Alternativ 2: Moderaterna i Örebro läns partikansli, Järntorgsgatan 3 Örebro, med digitalt deltagande. Vid en digital distriktsstämma kommer mer instruktioner komma till anmälda medlemmar närmare inpå distriktsstämman. Propositioner och motioner avses behandlas under en digital distriktsstämma.

INCHECKNING
Alternativt 1: Incheckning sker från kl 09:00, stämmans startar därpå kl 10:00.

Alternativt 2: Incheckning sker från 09:00 genom insläpp och upprop i Zoom, stämman startar därpå tidigast 10:00 eller när upprop genomförts.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet.

Förslag på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast den 7 februari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Maria Hedwall på ”[email protected]” senast den 7 februari kl. 23:59.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL
Distriktsordförande            
1:e vice distriktsordförande
2:e vice distriktsordförande
MSU-ansvarig
Ledamot

HANDLINGAR
”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före stämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan stämman startar.

ANMÄLAN
Anmälan sker via ”https://forms.gle/mGqN9CUsP6fq73436”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast den 26 februari kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap eller vara medlem, mer i kommande stycke.

För lunch, kaffe/te och stämmomiddag krävs anmälan senast 21 februari kl. 23:59.

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP
”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.”  För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län antingen blivit medlem senast 6 veckor före stämman eller förnyat ditt medlemskap senast 2 veckor innan stämman. Gick du med efter den 1 september 2020 är du även medlem under hela 2021. Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 26 februari 2021 kl. 23:59.

STÄMMOMIDDAG
Vid en fysisk distriktsstämma kommer den traditionsenliga stämmomiddagen äga rum. Det kommer bjudas på en middag, talare, underhållning och mycket mer. För att delta på stämmomiddagen krävs anmälan senast den 21 februari kl. 23:59.

DELTAGARPAKET
Vid en fysisk distriktstämma gäller dessa deltagaravgifter.
Endast stämman: 0 kr
Medlemmar i MUF Örebro län: 50 kr*
Medlemmar i MidSwe distrikten**: 250 kr*
Medlemmar i övriga distrikten: 300 kr*

*Stämma, lunch & stämmomiddag
**MUF Värmland, MUF Dalarna, MUF Västmanland, MUF Södermanland

BETALNING
Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län eller genom Swish till Magnus Stålberg.

Bankgiro: 5572-1880
Swish: 070-170 73 63

Märk betalningen med ”STÄMMA21 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 21 februari kl. 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

BOENDE
Besöker du stämman från utanför Örebro kommun och är i behov av sovplats. Hör då av dig till stämmoledningen (kontaktuppgifter längst ner), så skall det förhoppningsvis gå att lösa en enklare typ av sovplats.

MUF-MANIFESTET
I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950

AVANMÄLAN
Vid avanmälan för lunch, kaffe/te och stämmomiddag måste eventuell avanmälan göras senast 21 februari kl. 23:59. Vid avanmälan efter 21 februari kl. 23:59 kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (600 kr). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden (600 kr).

MUF’s alkoholpolicy
Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Samt medhavd alkohol är ej tillåtet. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (600 kr).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur stämmoledningen.

Magnus Stålberg, distriktsordförande: 070-170 73 63 eller [email protected]
Florencia Aroca López, stämmogeneral: 070-508 25 13 eller [email protected]

Moderata studenter Örebros årsmöte 2021

Hej studenter! Härmed kallas samtliga medlemmar i Moderata studenter Örebro till 2021 års årsmöte med MST Örebro.

Årsmötet kommer att hållas digitalt via zoom klockan 13.00 lördagen den 30e januari. Länken till mötet finner ni här

ANMÄLAN
För att du som medlem ska ha rösträtt under årsmötet måste du anmäla dig senast 2 dagar innan årsmötets öppnande, alltså senast den 28 januari 2021 kl 13.00. Anmälan görs antingen på mail [email protected], eller tel. 0730698496 eller på messenger till Carl Alm. 

MOTIONER
Motioner skickas till [email protected] senast den 18 januari kl 23:59.

KANDIDATURER
Kandidaturer skickas till [email protected] senast den 19 januari kl 23:59. 

Positioner att kandidera till:
Ordförande             
Vice ordförande
Ledamot

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP
För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du vara medlem i Moderata studenter Örebro. Detta genom att blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2021) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2020 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2021), gick du med efter den 1 september 2020 är du även medlem under hela 2021.

KONTAKTUPPGIFTER
För frågor eller funderingar hör av dig till Carl Alm 0730698496 eller [email protected]   

Handlingarna kommer att publiceras i evenemanget på Facebook! 

Välkomna!!