Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 januari, 2021

MUF Örebro län distriktsstämma 2021

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2021 års distriktsstämma.

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

TID
Lördagen den 6 mars 2021 kl. 10:00 till kl. 18:00 samma dag.

PLATS
Alternativt 1: Studioarena, Nikolaigatan 10, 702 10 Örebro. Vid en fysisk distriktsstämma har medlemmar av MUF Örebro län förtur i deltagande.

Alternativ 2: Moderaterna i Örebro läns partikansli, Järntorgsgatan 3 Örebro, med digitalt deltagande. Vid en digital distriktsstämma kommer mer instruktioner komma till anmälda medlemmar närmare inpå distriktsstämman. Propositioner och motioner avses behandlas under en digital distriktsstämma.

INCHECKNING
Alternativt 1: Incheckning sker från kl 09:00, stämmans startar därpå kl 10:00.

Alternativt 2: Incheckning sker från 09:00 genom insläpp och upprop i Zoom, stämman startar därpå tidigast 10:00 eller när upprop genomförts.

MOTIONER
Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet.

Förslag på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast den 7 februari kl. 23:59.

KANDIDATUR
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningens ordförande Maria Hedwall på ”[email protected]” senast den 7 februari kl. 23:59.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL
Distriktsordförande            
1:e vice distriktsordförande
2:e vice distriktsordförande
MSU-ansvarig
Ledamot

HANDLINGAR
”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före stämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan stämman startar.

ANMÄLAN
Anmälan sker via ”https://forms.gle/mGqN9CUsP6fq73436”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast den 26 februari kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap eller vara medlem, mer i kommande stycke.

För lunch, kaffe/te och stämmomiddag krävs anmälan senast 21 februari kl. 23:59.

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP
”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.”  För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län antingen blivit medlem senast 6 veckor före stämman eller förnyat ditt medlemskap senast 2 veckor innan stämman. Gick du med efter den 1 september 2020 är du även medlem under hela 2021. Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 26 februari 2021 kl. 23:59.

STÄMMOMIDDAG
Vid en fysisk distriktsstämma kommer den traditionsenliga stämmomiddagen äga rum. Det kommer bjudas på en middag, talare, underhållning och mycket mer. För att delta på stämmomiddagen krävs anmälan senast den 21 februari kl. 23:59.

DELTAGARPAKET
Vid en fysisk distriktstämma gäller dessa deltagaravgifter.
Endast stämman: 0 kr
Medlemmar i MUF Örebro län: 50 kr*
Medlemmar i MidSwe distrikten**: 250 kr*
Medlemmar i övriga distrikten: 300 kr*

*Stämma, lunch & stämmomiddag
**MUF Värmland, MUF Dalarna, MUF Västmanland, MUF Södermanland

BETALNING
Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län eller genom Swish till Magnus Stålberg.

Bankgiro: 5572-1880
Swish: 070-170 73 63

Märk betalningen med ”STÄMMA21 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 21 februari kl. 23:59. Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

BOENDE
Besöker du stämman från utanför Örebro kommun och är i behov av sovplats. Hör då av dig till stämmoledningen (kontaktuppgifter längst ner), så skall det förhoppningsvis gå att lösa en enklare typ av sovplats.

MUF-MANIFESTET
I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950

AVANMÄLAN
Vid avanmälan för lunch, kaffe/te och stämmomiddag måste eventuell avanmälan göras senast 21 februari kl. 23:59. Vid avanmälan efter 21 februari kl. 23:59 kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (600 kr). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden (600 kr).

MUF’s alkoholpolicy
Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Samt medhavd alkohol är ej tillåtet. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (600 kr).

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/.

KONTAKTUPPGIFTER
Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur stämmoledningen.

Magnus Stålberg, distriktsordförande: 070-170 73 63 eller [email protected]
Florencia Aroca López, stämmogeneral: 070-508 25 13 eller [email protected]

Ta ställning och dela artikeln