4 januari, 2022

Välkommen på MUF Örebro läns distriktsstämma

Härmed kallas samtliga distriktets medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet Örebro län till 2022 års distriktsstämma.

VARMT VÄLKOMMEN TILL MUF ÖREBRO LÄNS DISTRIKTSSTÄMMA

Distriktsstämman är MUF Örebro läns högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro län ska tycka i viktiga politiska frågor samt vilka personer som ska leda distriktet under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie stämma hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

NÄR?

19-20 februari 2022, Incheckning kl 11:00 stämman startar 12:00 stämman avslutas runt 14:00 söndag.

VAR?

Elite stora hotellet, Drottninggatan 1, 761 45 Örebro

TRANSPORT

Det enklaste sättet att ta sig till Elite är genom buss eller tåg till Örebro resecentrum och sedan en promenad till hotellet som ligger intill slottet.

INCHECKNING

Sker från kl 11:00, stämmans startar därpå kl 12:00.

MOTIONER

Rätt att väcka förslag (motioner) till distriktsstämma tillkommer distriktsstyrelsen, föreningar och varje enskild medlem i distriktet. Förslag från medlemmar på vilken politik distriktet ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Amanda Lindgren på ”[email protected]” senast lördag den 5 februari.

KANDIDATUR

Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens ordförande Magnus Stålberg på ”[email protected]” senast den 1 februari.

Valberedningen kommer genomföra valberedningsintervjuerna under helgen v.5 den 5 & 6 februari.

POSITIONER ATT KANDIDERA TILL:

Distriktsordförande             

1:e vice distriktsordförande

2:e vice distriktsordförande 

MSU-ansvarig

Ledamot

Kassör

 

Valberedningen är ansvariga för att lägga förslag på ombud och ersättare till förbundsstämman 2022 och Moderat skolungdoms rikskonferens 2022.

HANDLINGAR

”Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, distriktsstyrelsens förslag samt övriga förslag försedda med distriktsstyrelsens yttranden ska finnas tillgängliga för distriktets medlemmar senast 7 dagar före stämman.” Handlingar till distriktsstämman kommer därmed skickas ut till anmälda medlemmar och läggas upp i interna grupper senast 7 dagar innan stämman startar.

ANMÄLAN

Anmälan sker via ”https://forms.gle/6iWoTkKin6r735ZS6”. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast 7 dagar innan stämmans öppnande, alltså senast den 12 februari 2022 kl. 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i kommande stycke.

!OBS!

För lunch, fika, stämmomiddag och beende krävs anmälan senast 3 februari 2020 kl. 23:59.

RÖSTRÄTT & MEDLEMSKAP

”Vid distriktsstämma äger samtliga distriktets medlemmar rösträtt.”  För att erhålla rösträtt på stämman måste du vara medlem i MUF Örebro län antigen blivit medlem eller förnyat ditt medlemskap (efter 31 december 2021) inom rimlig tid. Gick du med innan den 1 september 2021 och inte har förnyat ditt medlemskap måste du göra det (efter 31 december 2021), gick du med efter den 1 september 2021 är du även medlem under hela 2022.

Observera att du endast kan inneha rösträtt på en distriktsstämma per år samt måste anmält dig senast 12 februari 2022 kl. 23:59.

STÄMMOMIDDAG

Efter stämman är det dags för den traditionsenliga stämmomiddagen. Det kommer bjudas på en middag, talare, underhållning och mycket mer.

DELTAGARPAKET

DELTAGARPAKET BRONS

Endast stämman, här ingår bara deltagande till stämman d.v.s inte fika, mat eller boende. 0 kr, endast för medlemmar i MUF Örebro län.

DELTAGARPAKET SILVER

Stämma, fika och mat ingår i detta paket. 50 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 200 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

DELTAGARPAKET GULD

Stämma, fika, mat och boende ingår i detta paket. 150 kr för medlemmar i MUF Örebro län, 400 kr för medlemmar i annat MUF-distrikt.

BETALNING

Ska du betala din deltagaravgift själv görs detta via bankinsättning till MUF Örebro län eller genom Swish till Amanda Lindgren.

Bankgiro: 5572-1880

Swish: 070-675 22 42

Märk betalningen med ”STÄMMA22 och NAMN”. Sista dag deltagaravgiften skall vara tillhanda är 4 februari 2022.

Ska ditt distrikt, förening eller partiförening betala deltagaravgiften kommer dessa att faktureras i efterhand.

MUF-MANIFESTET

I enlighet med 2019 års stämmobeslut ska MUF Örebro län sammanställa, uppdatera och presentera beslut från distriktsstämmor från och med 2019 och framåt. Denna sammanställning som vi valt att kalla MUF-manifestet kan du hitta i MUF Örebro läns egna interna grupp via följande länk: ”https://www.facebook.com/groups/5371851950/?ref=share

AVANMÄLAN:

Eventuell avanmälan måste göras senast 4 februari 2022 kl. 23:59. Vid avanmälan efter 4 februari 2022 kl. 23:59. kommer hela fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften). Avanmälan sker till ”[email protected]”. Vid utebliven närvaro debiteras fulla deltagarkostnaden (1200 kr).

MUF’s alkoholpolicy

Under hela stämman samt under stämmomiddagen gäller MUF´s alkoholpolicy. Samt medhavd alkohol är ej tillåtet. Bryter du mot detta kommer du skickas hem och fulla deltagarkostnaden att debiteras (inte samma som deltagaravgiften).

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

KONTAKTUPPGIFTER

Har du några funderingar gällande distriktsstämman eller vill du engagera dig i MUF? Kontakta då någon ur sämmoledningen.

Amanda Lindgren: 070-675 22 42 eller [email protected]

Milian Snekkerbakken: 073-352 16 07 eller [email protected]

Lucas Holmberg: 072-311 14 35 eller [email protected]

 

Frihetliga hälsningar,

MUF Örebro län

 

Med vänliga hälsningar,

Amanda Lindgren

Distriktsordförande

MUF Örebro län

Ta ställning och dela artikeln