Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 maj, 2021

Moderata satsningar för Region Örebro län 2022

Idag presenterade Moderaterna sitt förslag till verksamhetsplan och budget för Region Örebro län 2022.

–          Vi Moderater lägger en budget för att kapa vårdskulden och för att den som är sjuk ska få vård i tid. Det säger Moderaternas oppositionsråd Ola Karlsson och Sebastian Cehlin när de i dag presenterar Moderaternas förslag till budget för Region Örebro län.

–          Pandemin har slagit hårt mot länet och det är många sjuka som inte fått sin operation eller behandling i tid. Det är också många som inte sökt sig till vården och kanske har en oupptäckt och därmed obehandlad cancer. Den här stora vårdskulden måste nu opereras och behandlas bort, säger Ola Karlsson. Därför anvisar vi hela 120 miljoner till detta stora och akuta behov.

–          Vi vill minska byråkratin och administration inom Regionen för att i stället lägga de pengarna på sjukvård. Redan gjorda ändringar måste också få genomslag i ramarna, fortsätter Ola Karlsson. Vårdens medarbetare måste få mer tid för patienterna och mindre för byråkrati.

–          Ett stort omställningsarbete inom vården pågår just nu i Region Örebro län. Mer vård ska utföras nära medborgaren och mer resurser ska omfördelas från sjukhusen till primärvården och den nära vården. Resurserna till primärvården behöver öka för att den verkligen ska kunna utgöra basen av regionens hälso- och sjukvård. Vi satsar 50 miljoner kronor för att stärka primärvården genom att bland annat öka antalet fasta läkare, stärka den psykosociala kompetensen och införa kvällsöppna vårdcentraler, säger Sebastian Cehlin.

–          Den psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Inte minst under pandemin kan man se att allt fler barn och unga men också äldre fått sämre psykisk hälsa. Vi moderater satsar 15 miljoner för att för att förbättra omhändertagandet av unga patienter med psykisk ohälsa. För att minska risken för ohälsa krävs tidiga insatser och bättre samverkan mellan BUP, primärvården, skolhälsovården och socialtjänsten, fortsätter Sebastian Cehlin.

–          Vi vill satsa rejält på att effektivisera och underlätta för medarbetarna. Det behövs fler digitala verktyg och arbetsformer för att underlätta både patienternas och vårdens vardag. Det måste bli lätt att nå vården också digitalt, inte minst viktigt för vården av sjuka äldre, säger Ola Karlsson.

–          Vi har många olika satsningar för att göra Region Örebro län bättre:

Våra särskilda satsningar 2022

Vårdskulden kapas                                             -120 miljoner kr

Korta köerna i sjukvården                                  -25 miljoner kr

Bättre vård för sjuka äldre                                 -20 miljoner kr

Satsning på psykiatri för barn och unga            -15 miljoner kr

Covid-rehabilitering                                           -10 miljoner kr

Nära vård                                                           -50 miljoner kr

Förstärkning av specialistvård                           -50 miljoner kr

Överbryggningspengar för kollektivtrafiken     -30 miljoner kr

Digitalisering                                                     -30 miljoner kr

Digitalisering ”vinst”                                          15 miljoner kr

–          Delar av det betalas via neddragning på administration och ett generellt effektiviseringskrav. Resten med de ökade skatter och statsbidrag som kommer nästa år, avslutar Ola Karlsson och Sebastian Cehlin

 

Ta ställning och dela artikeln