Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 mars, 2021

MUF Örebro stads årsmöte 2021

Härmed kallas samtliga föreningens medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet i Örebro Stad till 2021 års årsmöte.

När: torsdagen den 25 mars 2021 kl. 17:30-19:00
Var: ZOOM (länk skickas ut till anmälda medlemmar)

Årsmötet är MUF Örebro Stads högsta beslutande organ och avgör bland annat vad MUF Örebro Stad ska tycka i viktiga lokala politiska frågor samt vilka personer som ska leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och det är ett utmärkt tillfälle för medlemmar att påverka den lokala politiken i praktiken, delta i debatter och träffa andra medlemmar.

Incheckning sker från kl 17:00, årsmötet startar därpå kl 17:30.

Motioner
Förslag från medlemmar på vilken politik föreningen ska driva eller andra verksamhetsmässiga saker, ska skickas till Hampus af Ekenstam på [email protected] se senast den 17 mars kl. 23:59.

Kandidatur
Kandidaturer & nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ellen Ejderklint på [email protected] senast den 17 mars kl. 23:59.

Positioner att kandidera till:
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Ledamot

Anmälan
Anmälan sker via Google docs formuläret som du finner här. För att du som medlem ska ha rösträtt under stämman måste du anmäla dig senast den 17 mars kl 23:59 samt förnya ditt medlemskap, mer i nästa stycke.

Förnya medlemskap
För att erhålla rösträtt på årsmötet måste du också ha förnyat ditt medlemskap inom rimlig tid. För dig som gick med efter 1 september 2020 gäller medlemskapet 2021 år ut.

Observera också att du måste anmäla sitt deltagande senast 17 mars kl. 23:59 för att inneha rösträtt på årsmötet 

GDPR
Så här hanterar vi dina personuppgifter https://muf.se/gdpr/

Ta ställning och dela artikeln