Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 oktober, 2020

(M) och (L) budget 2021 för Region Örebro län

Moderaterna och Liberalerna lägger tillsammans en budget för ett ännu bättre Örebro län
där vårdskulden opereras bort, den som är sjuk får vård i tid och vårdens medarbetare får
mer tid till patienten.

– I vårt län är det tusentals sjuka som får vänta alltför länge på nödvändig vård och behandling. Örebro län tillhör de sämre länen i landet på att operera och behandla i tid.För att kapa köerna vill vi lägga 30 kö-kortningsmiljoner extra, säger Ola Karlsson, gruppledare och regionråd för Moderaterna i Region Örebro län.

– Vår gemensamma budget innehåller en lång rad andra förslag för att förbättra sjukvården och Örebro län. Vi vill ge vårdens medarbetare bättre verktyg för att de lättare ska klara sina viktiga jobb. Vi vill satsa på barn och unga med psykisk ohälsa, vi lägger 20 extra miljoner för att stärka BUP, säger Sebastian Cehlin, regionråd för Moderaterna i Region Örebro län.

Några punkter från budgeten:

En region utan köer i vården
Sjuka i vårt län har rätt till vård i tid. I augusti 2020 hade fler än 4000 patienter väntat mer än 90 dagar för läkarbesök hos specialist och drygt 4200 patienter väntat mer än 90 dagar för operation eller åtgärd.

Högre effektivitet och lägre kostnader
Effektiviseringar inom befintliga verksamheter är nödvändiga och det finns stor potential för att förbättra resultat och produktivitet.

En region med kraft att utveckla vården
Vårdens största uppgift är att ge patienterna en kvalitativ, god och säker vård på rätt vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet innebär i längden lägre kostnader. Fler vårdgivare är också positivt för vårdens kvalitet och tillgänglighet.

En region på väg framåt
Infrastrukturen är ett redskap för att utveckla länet, skapa möten och nya samarbeten. Att binda samman Stockholm-Oslo med snabba tåg ger möjlighet till sådan utveckling. För att skapa ett sammanhållet län där invånarna fritt och snabbt kan förflytta sig behövs bra och trygga vägar. Strategiska miljö- och klimatsatsningar är viktiga för en hållbar utveckling.

En region av företagsamhet
För att klara framtidens sjukvårdskostnader krävs en hållbar tillväxt och för det krävs ett gynnsamt företagsklimat. Samverkan mellan RÖL, universitetet, näringsliv och civila samhället behöver utvecklas.

Hela budgeten finner ni i pdf-länken nedan.

 

Ta ställning och dela artikeln