Infrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling

Bra kommunikationer på väg, järnväg och till sjöss är en förutsättning för utveckling och tillväxt.

  • Bygg ut E20, E45 och Rv 40
  • Bygg ny järnväg Borås-Göteborg
  • Bygg ut kollektivtrafiken

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Infrastruktur

Kollektivtrafik

Regional utveckling

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Tillväxt