25 oktober, 2023

Moderata framgångar från Västsverige på partistämman 2023

På moderaternas partistämma i Umeå företräddes Moderaterna i Västra Götaland av 33 delegater. Under långa dagar debatterades och beslutades det om ny politik och nya inriktningar. Stämman valde även ny partistyrelse där vi i förbundet numera är representerade av Lars Holmin, vice ordförande i regionstyrelsen, Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande i Partille och Tobias Björk, förbundsordförande Öppna Moderater. 

Moderaterna från Västra Götaland var det största förbundet på stämman med 33 delegater, vilket gav genomslag. Peter Hermansson, andre vice ordförande i förbundet säger:

– Det har gjort mycket för förhandlingssituationen och det gör att vi har haft möjlighet till större inflytande i de motioner och i de frågor i propositioner som vi har valt att prioritera.

Peter Hermansson berättar vidare om det förberedande arbetet:

– Vi var bra förberedda inför stämman. Vi började med ett förmöte hemma, med gedigen genomgång om vad varje utskott skulle behandla. Vi fick med oss ett bra underlag och sen har man tagit med sig det till stämman. Jag tycker att vi har skördat många framgångar och det är väldigt roligt.

Hampus Magnusson, oppositionsråd Göteborg ledde utskottsdelegationen som behandlade frågor om trygghet och förebyggande åtgärder mot brottslighet. Vi frågade Hampus vilka konkreta frågor som han vill lyfta fram:

– Vi har läge drivit frågan om att avskaffa flerbarnstillägget, som är ett bidrag som gynnar att du föder fler barn. Det blir en integrationsbroms och jämställdhetsbroms och många barn som växer upp under trångboddhet hamnar på gatan och det blir en rekryteringsbas för gängen. Det var bra att vi fick igenom det beslutet.

Moderaterna i Västra Götaland har länge drivit frågor på trygghetsområdet. Hampus ger exempel på fler frågor som gick igenom:

– För flera år sedan la vi förslag om att militären skulle understödja polisen, under polisens ledning. Det är något som nu har blivit verklighet. Det är en avgörande fråga för att kunna knäcka de tunga kriminella organiserade gängen.

Hampus berättar vidare om den kriminella ekonomin som även finansminister Elisabeth Svantesson nämnde i sitt tal:

– Det är ungefär 150 miljarder som beräknas gå till den kriminella ekonomin. Ett förslag som kom från oss är att förbjuda personer som är dömda till fängelse, att starta företag, under tiden man sitter i fängelse. Vi ser idag många s.k. målvakter som sätter upp sig på bolag och sen begår bedrägerier. De sätter företagen i konkurs och kan sedan erhålla statliga lönegarantier. Det sätter vi nu stopp för.

Förbundets förste vice ordförande, Anna Vedin ledde delegationen som behandlade skola och utbildning. Stämman antog en proposition på området. Anna berättar om förslaget som innebär att rektor utöver att vara pedagogisk ledare också ska vara chef:

– Vi från Västra Götaland har tryckt på att rektor ska kunna vara chef. Har du en skola med många anställda, så måste du också ha en chefskunskap för att du ska kunna göra ett bra jobb, så att du skapar förutsättningar för de som arbetar i skolan att kunna bedriva det pedagogiska arbetet.

Anna kommenterar också förslaget om skolsociala team:

– Med skolsociala team kan vi få hjälp av socialtjänsten att ta hand om de samhällsproblem som finns i skolan så att vi möjliggör att lärare och pedagoger på skolan kan få vara just lärare och pedagoger som bedriver undervisning, istället för att ta hand om sociala problem.

Utskottet med namnet På medborgarnas sida leddes från Västra Götaland av Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande Falköping:

– Det utskottet och arbetet har handlat om att på olika sätt stärka friheten för våra medborgare i Sverige och också om att arbeta med regelförenklingar och effektivisera olika typer av processer för näringslivet.

Adam exemplifierar:

– Dels har vi fortsatt att liberalisera alkoholpolitiken, att vi inte ska sätta begränsningar för när alkohol får serveras utöver det som är öppettider som kommuner beslutar om. Det handlar om att göra det enklare och billigare att bygga bostäder och vi har tagit beslut om att vi vill införa en fri hyressättning vid nyproduktion.

Vi frågade Axel Josefson, oppositionsråd Göteborg om utskottet som behandlade motioner om ekonomi, företagande och skatter. Utskottet som Dagens Industri sammanfattade med ”sänkt skatt på öl, ISK och reavinster”:

– Det är en stor samstämmighet i att vi behöver gå fram med sänkta skatter. Det som har varit den stora diskussionen är vad vi ska prioritera. Här handlar det om att prioritera sänkt skatt på arbete och att göra det mer lönsamt att arbeta. Det är jag väldigt glad och stolt över att vi har kommit fram till.

Miljöpolitiken var också ett ämne som diskuterades ingående. I Västra Götalands delegation var det förbundsordförande Johan Abrahamsson, Mariestad, som ledde arbetet. Partistämman antog en proposition om ett Grönare Sverige, som Johan kommenterade såhär.

– Om vi ska klara av att ställa om landet Sverige och industrin, så är det mer energi vi behöver. Det handlar om att vi ska tillåta alla energislag som finns och även kunna lagra en del av det som produceras.

– Det här är en omställningspolitik. Vi ska ställa om för att klara klimatmålen som vi har godkänt. Det här är framtidens klimatpolitik.

Gustaf Göthberg, riksdagsledamot från Göteborg ledde delegationen som hade frågor om infrastruktur-, utrikes- och säkerhetsfrågor. På området fanns även en proposition:

– Det som vi kom fram till i propositionen var bland annat att vi ska fortsätta stödja Ukraina – till Ukraina segrar. Vi ska fortsätta se till att Ukraina är det största mottagarlandet av svenskt bistånd, att vi ska fortsätta stå upp för en europeisk säkerhetsordning. Detta tycker vi redan och nu har vi beslutat om det och det ligger fast i vår politik. 

På stämman hölls även nomineringsstämma inför valet i Europaparlamentet. Gustaf finns med på moderaternas valsedel, plats nr 6, och såhär svarar han på frågan om vad han vill göra i den europeiska politiken?

– Fokusera på det som är moderata kärnvärden. Att se till att vi har minskad byråkrati, större möjligheter för människor att starta företag. Att kunna resa fritt. Att kunna vara säkra på gator och torg. Det skiljer sig inte så mycket att vara moderat i Bryssel eller Göteborg. Moderater är vi alltid oavsett var vi är. Jag ser framemot att kunna driva en kampanj i hela Västra Götaland med alla våra föreningar och kretsar och medlemmar och se till att vi får fler moderater i Bryssel.

Alla som vi har talat med ger uttryck för att det var en god stämning på stämman. Såhär säger Peter Hermansson:

– Den har varit fantastiskt bra. Det märks att vi sitter i regering och att vi tycker om att sitta i regeringsställning. Det brukar i och för sig vara en god stämning på stämmor, men det var något extra med denna partistämman.

Ta ställning och dela artikeln