16 maj, 2023

Förebyggande insatser mot kriminalitet

Den moderatledda regeringen har sedan regeringsskiftet vidtagit en rad åtgärder inom kriminalpolitiken och för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat har omfattande satsningar gjorts på polisen och rättsväsendet, bättre verktyg som kamerabevakning och ordningsvakter har gjorts tillgängliga för kommuner och regioner.

För att få veta mer om den praktiska politiken och arbetet med förebyggande åtgärder lokalt frågade vi Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, om hur de arbetar med frågan.

– I Trollhättan har vi inrättat ett utskott under kommunstyrelsen som arbetar med trygghetsfrågan. På så sätt har vi satt tryggheten i fokus och kan jobba aktivt med de åtgärder som behövs.

Peter Eriksson tillägger:

– Tack vare vårt arbetssätt fungerar det förebyggande trygghetsarbetet bra, så bra att det enligt polisen aldrig har varit på en sådan hög nivå tidigare.

Vi frågade Peter om hur han ser på det grundläggande arbetet i frågan om att jobba förebyggande och vad som är viktigast. Svaret handlar om att återskapa trygghet för hederliga medborgare, och detta kan utvecklas på flera sätt. 

– När man gör något som inte är rätt måste det få en tydlig konsekvens från samhällets sida. Samtidigt ska det finnas flera vägar att gå för att komma vidare och ut ur kriminalitet och brottslighet.

Peter pekar även på att det kan vara svårt med lagföringen och lyfter därför även vikten av att snabbt och enkelt kunna få kameraövervakning på plats i offentlig miljö.

Ett annat viktigt område som Peter ser och som kan utvecklas mer är samverkan mellan aktörer. De lokala aktörerna besitter stora kunskaper som när samverkan sker lokalt kan ge stor effekt på flera områden.

I mötet med Peter är det påtagligt att resultatet står i fokus. Innan han blev kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan var han oppositionsråd och dessförinnan företagare och drev restaurang. Och som kock har han ett intresse för mat och sätter värde på livsmedel och dess hantering. Han berättar vidare att dessa insikter har lett till att han idag har egen uppfödning av nötkreatur. Peter Eriksson avslutar med att säga:

– Politiken måste alltid ha sikte på att få saker gjorda.

För att få ett annat perspektiv på frågan vände vi oss till Charlotte Nordström, som är ny som riksdagsledamot, sedan valet 2022 och ledamot i Justitieutskottet, men har arbetat med de brottsförebyggande frågorna i 40 år, lika länge som hon har varit aktiv i politiken.

Charlotte började sin politiska bana som 14-åring och vägen gick via ungdomsförbundet, (Muf) och som Distriktsordsförande, (DO) för Skaraborg, MUFs Förbundsstyrelse till gruppledare och senare även kommunstyrelsens ordförande i Skara under sju år. Idag är hon ålderspresident i samma kommunfullmäktige.

– Man ska ha sina fötter i myllan. Det är i de personliga mötena man får energin och inspirationen att driva politik och att göra skillnad, säger Charlotte Nordström.

Charlotte har även varit ordförande i polisstyrelsen i Västra Götaland när den var en egen myndighet. Om det brottsförebyggande arbetet säger hon att samverkan är viktigast. Samhällets skyddsnät måste vara starkt och det handlar om att ge barnet de bästa möjliga förutsättningar.

– Föräldrarna har grundansvaret, men vi måste vara ärliga och säga att alla har inte förutsättningar. Vilken förälder som helst kan behöva samhällets skyddsnät. Det handlar om vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser.

I arbetet berättar Charlotte att hon alltid har med sig bilden av det lilla barnet in i diskussionerna och sen tar hon bilden vidare in i framtiden, där vägen kan ha kantats med möten med sociala myndigheter, polisen. Och nu har bilden dragits ihop. Barnen kan vara 10-13 år. Frågorna hon ställer sig är: Vad hände på vägen? Vem bär ansvar? Vem kan påverka och förebygga så att detta inte sker? Hur kan mödravårdscentralen, (MVC), familjecentralen och kommunen jobba ihop?

Mödravård, förskola, skola, socialtjänst och polis. Det är många som kan vara och är delaktiga i det brottsförebyggande arbetet. Charlotte lyfter vikten av att göra verkstad och inte bara jobba i projekt.

Mycket av de brottsförebyggande arbetet i kommunerna sker i projekt. Det är inte hållbart. De bra projekten behöver implementeras i ordinarie verksamheter så att vinsterna kan kammas hem och stötta barn och elever.

Från den 1 juli i år har kommunerna ett nytt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Denna ändring kommer att göra skillnad eftersom det brottsförebyggande arbetet inte som idag kan bero på vem som styr, eller om man tillfälligt har personal eller politiker som brinner för det fokuserade brottsförebyggande arbetet.

Charlotte som har egen erfarenhet av lokalt arbete i frågan lägger till:

– Man kan inte bara skylla kriminaliteten på att polisen inte gör sitt jobb. Det handlar om samarbete. Vi kan tidigt se i mödravården och i skolan när hjälp behöver sättas in.

Charlotte berättar om framgångsrikt arbete i praktiken för ett antal år sedan i Skara som kallades ”Edvin i centrum”. Det var också ett forskningsprojekt och Edvin var ett samlingsnamn för att alla oavsett politik och förvaltning skulle sätta barnet, eleven i centrum och man fick utmärkelse från folkhälsoinstitutet. Man såg möjligheterna i lagen istället för att se hindren i sekretessen mellan utbildning och socialtjänsten. Det var ett fokuserat och tålmodigt arbetssätt där alla visste vem som gör vad i samverkan.  

Samverkan är ett återkommande ledord för Charlotte som vill understryka att debatten ofta handlar om att moderaterna endast vill ha hårdare straff.

– Jag är fel person att säga det till, säger Charlotte, som påminner om att hon har jobbat med samverkan hela tiden och att hon var först ut med samverkansavtalen i Skaraborg.

Närhet till människor och engagemang, kännetecknar Charlotte som även, som flertalet kanske inte känner till, har varit fotbollstränare för sonens fotbollslag.

Charlotte är civilekonom i grunden och har varit konsult inom näringslivet där hon bl.a jobbade inom besöksnäringen. Hennes devis: ”Man ska alltid ha ett företag på fickan eftersom att man aldrig vet när det dyker upp en affär”.

Ta ställning och dela artikeln