24 oktober, 2023

Dags att söka till Moderatkvinnornas spetsutbildning

Nu är det dags att söka till Moderatkvinnorna i Västra Götalands spetsutbildning 2024. Detta blir den fjärde utbildningsomgången. 

Huvuduppgifterna för Moderatkvinnorna är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar samt att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ett ökat antal kvinnor som är förtroendevalda inom Moderaterna. 

Syftet med denna spetsutbildning är att deltagarna ska vara redo för nya och ledande uppdrag för Moderaterna. Utbildningen genomförs under sju separata lördagar fördelade under året och innehåller även hemuppgifter mellan utbildningstillfällena. Den vänder sig till kvinnor som redan idag har förtroendeuppdrag för Moderaterna och som vill utvecklas och framöver vill ta sig an tyngre poster med mer ansvar och ledarskap

Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupad kunskap inom olika sakpolitiska områden samt utveckla färdigheter inom retorik, kommunikation, ledarskap samt ledning av nämnd och styrelse. Utöver detta ger utbildningen deltagarna ett värdefullt och utökat nätverk som de har nytta av i det politiska arbetet. 

För att kunna delta krävs att man kan närvara vid samtliga tillfällen (om inte särskilda skäl finns), samt att man genomför nödvändig instudering och hemuppgifter. 

Utbildningstillfällena sker i Göteborg, Otterhällegatan 2, på följande lördagar under 2024:
3/2, 9/3, 4/5, 15/6, 24/8, 21/9, 16/11. 

Vi tar in max 20 deltagare per gång. Utbildningen är kostnadsfri för förening eller krets. Förbundet och Moderatkvinnorna står för kostnaden. För att kunna antas behöver vi en fullständig ansökan.

Skicka din ansökan till: [email protected] 

Sista ansökningsdag är den 1:a december 2023. Besked om vilka som blir antagna till utbildningen kommer att meddelas den 16:e december. Har du några frågor angående utbildningen är du välkommen att kontakta: Marie-Louise Hänel Sandström, 0724- 67 61 41 eller Linda Jansson, 070- 216 13 79. 

Välkommen med din ansökan!  
Marie-Louise Hänel Sandström
Ordförande Moderatkvinnorna i Västra Götaland

Linda Jansson
Vice ordförande Moderatkvinnorna i Västra Götaland 

Ta ställning och dela artikeln