Mobila team och hembesök

För dem som behöver det lilla extra

Moderaterna vill

  • Utveckla fler former av hembesök för äldre och kroniker, svårt sjuka patienter och små barn.
  • Förstärka arbetet med äldretandvården genom fler tandhygienister som kan verka på de särskilda boendena.

Idag arbetar närsjukvårdsteamen med att ge nära vård till multisjuka äldre vilket innebär utökad medicinsk vård i patienternas hem, samt ökad kontinuitet där särskild hänsyn kan tas till patientens önskemål, förutsättningar och symptom. Hembesök skapar en trygg och i flera fall säkrare vårdmiljö i hemmet och minskar oplanerade besök och inläggningar på sjukhusen.

Moderaterna vill utveckla fler former av hembesök för olika grupper som äldre och kroniker, svårt sjuka patienter och små barn, och sprida goda exempel t ex psykiatriambulans. Att få god vård mot slutet av livet är en självklar rättighet. För de som inte vill vara hemma kan hospice vara ett alternativ.

En god tandhälsa är viktigt och det finns ett samband mellan tandhälsa och hälsan i övrigt. Äldre personer med dålig tandstatus riskerar att drabbas av en rad sjukdomar, undernäring och andra problem. Idag erbjuds äldre munstatusbedömning på det särskilda boendet men vi ser behov av att stärka upp verksamheten med tandhygienister.

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Vård vi behöver ofta