Förbättrad tillgänglighet till primärvården, 1177 och jourcentralerna

Moderaterna vill

  • Förbättra och anpassa vårdcentralernas och jourcentralernas öppet- och kontakttider
  • efter invånarnas behov.
  • Öka möjligheterna till tidsbokning på nätet och användandet av digitala vårdtjänster.
  • Korta svarstiderna till 1177.

Primärvården med vårdcentralerna utgör basen i den nära vården och ska kunna ge en effektiv, bred och lättillgänglig sjukvård för de allra flesta vårdbehoven. Såväl vårdcentraler som jourcentraler måste anpassa öppettider och kontakttider till invånarnas behov. Telefontillgängligheten måste förbättras avsevärt men det handlar också om att t ex kunna erbjuda tider på helgen, drop-in och tidsbokning på nätet. Råd om vård, hälsa och sjukvård via telefon och internet i form av 1177 Vårdguiden är mycket viktiga funktioner för att kunna ge 

rådgivning till människor vid misstanke om sjukdom eller skada. Vi vill utveckla konceptet med 1177 och fortsatt arbeta med att korta svarstiderna. Utvecklingen och användandet av digitala vårdtjänster och läkarbesök på nätet, är centrala i arbetet med att stärka och öka tillgängligheten till den nära vården. 

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Vård vi behöver ofta